UUTISET

NIMITYKSIÄ

Paavo Taipale Kuntaliiton yhdyskuntatekniikan päälliköksi

Suomen Kuntaliiton yhdyskuntatekniikan päällikön tehtävään on valittu diplomi-insinööri Paavo Taipale. Hän aloittaa uudessa tehtävässään maaliskuun lopulla.

Taipale on vuodesta 2009 työskennellyt KL-Kustannus Oy:ssä Kuntatekniikka-lehden päätoimittajana ja vuodesta 2011 lähtien lisäksi kuntatekniikka.fi-verkkosivuston vastaavana toimittajana.

Vuosina 2000–2009 hän työskenteli Kuntaliiton Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö -yksikössä kehittämisinsinöörinä päätehtävinään kuntien yhteistyön ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön edistäminen sekä vesihuoltoasiat.

Kuntatekniikka-lehden uusi päätoimittaja valitaan kevään aikana. Lehteä tehdään tiiviissä yhteistyössä Kuntalehden kanssa. Molempia lehtiä kustantaa Kuntaliiton tytäryhtiö, KL-Kustannus Oy, joka järjestää myös kunta-alan suurimman vuotuisen tapahtuman, Kuntamarkkinat, syyskuussa.

Saara Vauramo Lahden ympäristöjohtajaksi

Lahden kaupungin ympäristöjohtajaksi on valittu Saara Vauramo. Hän aloitti tehtävässään helmikuun alussa.

Vauramo on 36-vuotias ympäristöekologiasta tohtoriksi väitellyt lahtelainen. Hän on toiminut vuodesta 2011 kaupungin kehityspäällikkönä.

Ympäristöjohtajan tehtävänä on kaupungin ja kaupunkikonsernin ympäristövastuun johtaminen ja kehittäminen. Teknisessä ja ympäristölautakunnassa esittelijänä toimiva ympäristöjohtaja koordinoi Lahden kaupungin kansainvälistä ympäristötoimintaa.

Lahden kaupungin strategisena tavoitteena on kehittää Lahdesta Suomen johtava ympäristökaupunki panostamalla muun muassa vesiensuojeluun, aktiiviseen ja näkyvään asukastoimintaan, uusiin elinkeinotoiminnan mahdollisuuksiin sekä alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Lahden pitkäaikainen ympäristöjohtaja Kari Porra jäi eläkkeelle loppuvuodesta 2015.

KIRJALLISUUTTA

Asfaltointi- ja tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat 2016

Julkaisun ”Asfaltointi- ja tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat 2016” on laatinut Päällystealan neuvottelukunta PANK ry:n asiakirjatoimikunta. Nämä urakka-asiakirjat korvaavat aiemman julkaisun ”Asfalttiurakan asiakirjat 2011” (ISBN 951-755-978-X) sekä INFRA ry:n nettijulkaisun ”Tiemerkinnät 2013”.

Julkaisun sisältöä on muutettu siten, että se sisältää erilliset asfaltointi- ja tiemerkintäurakan malliasiakirjat sekä pieniin urakkakokonaisuuksiin sopiva yhdistetty asfaltointi- ja tiemerkintäurakan malli. Julkaisussa on ainoastaan ns. perinteisen ”hinnaltaan halvin” yksikköhintaurakan asiakirjamallit.

Asiakirjat on tarkoitettu kuntien lisäksi yksityisten rakennuttajien ja asfaltti- ja tiemerkintäurakoitsijoiden käyttöön. Asiakirjoissa on huomioitu Asfalttinormit 2011 ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 sekä rakennustyön turvallisuudesta annettu valtioneuvoston asetus (VNa) 205/2009. Asiakirjat ovat yhteensopivat muiden alalla yleisesti käytössä olevien asiakirjamallien kanssa.

Maksuton verkkojulkaisu. Suomen Kuntaliitto ry ja PANK ry 2016. ISBN 978-952-293-358-4 (pdf). Ladattavissa Kunta­liiton verkkokirjakaupasta http://shop.kunnat.net/

Uimahallien ja kylpylöiden laatoitus

Uimahallien ja kylpylöiden laatoitus on tavanomaista laatoitustyötä merkittävästi vaativampaa ja enemmän aikaa vievää. Laatoitusten suunnittelu, varsinainen laatoitustyö ja sen valvonta vaativat paljon kokemusta ja osaamista. Valmiissa laatoituksissa havaitut virheet ovat johtuneet usein siitä, ettei uimahallien ja kylpylöiden vaativia rakennusfysikaalisia olosuhteita ole otettu riittävästi huomioon ja niissä on käytetty asuntojen märkätiloihin tarkoitettuja materiaaleja, työmenetelmiä ja aikatauluja.

Oppaan ohjeet kattavat työ­vaiheet alustasta valmiiseen ja puhdistettuun pintaan. Oppaassa kerrotaan millaiset laatoitusmateriaalit ja työmenetelmät soveltuvat parhaiten uimahalliolosuhteisiin. Oppaan liitteenä on mallilomake, jota voi hyödyntää laatoitustyöhön liittyvien työvaiheiden laadunvarmistukseen ja valvontaan.

Tämän oppaan avulla rakennuttaja, suunnittelija, urakoitsija, laatoittaja ja valvoja voivat varmistua siitä, että laatoitustyö tulee tehtyä varmasti oikein. Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi vaaditaan myös kaikkien hankkeeseen osallistuvien osapuolten saumatonta yhteistyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisu n:o 109. Jukka Maja. Kustantaja Rakennustieto Oy. ISBN 978-952-267-112-7. 48 s. Ovh 36 € (sis. alv).

Rakentajain kalenteri sata vuotta

Rakennusalan ammattilaisten klassikkoteos Rakentajain kalenteri on ilmestynyt sadannen kerran. Suomalaiset rakennusmestarit ovat huolehtineet teoksen julkaisemisesta kaikki nämä vuodet, läpi sotien, pulavuosien ja parempien aikojen. Rakentajain kalenteri 2016 on sadas vuosikirja ja kansainvälisestikin ainutlaatuinen.

Teos muistuttaa historiasta, herättää ajatuksia nykyrakentamisesta ja suuntaa katsetta tulevaan. Kalenteriin on koottu eri vuosikymmeniltä vanhoja artikkeleita, joiden rinnalle on nostettu tämän päivän näkökulmaa samasta aiheesta peilaavia kirjoituksia. Mukana on myös joukko rakentamisen tulevia haasteita avaavia huippuasiantuntijoiden artikkeleita.

Rakentaminen on muuttunut sadan vuoden aikana paljon ja muuttuu edelleen jatkuvasti. Tietyt asiat kuitenkin pysyvät. Laatu, ammattitaito ja yhteistyö keskusteluttivat jo 1910-luvulla ja ne keskusteluttavat edelleen.

Rakennustieto Oy 2015. 773 s. ISSN 0355-550X (painettu), ISSN 1799-9391 (e-kirja). Ovh 128 €.

Uimahallien ja kylpylöiden suunnittelu

Uimahallit ovat käyttöolosuhteiltaan ja talotekniikaltaan erittäin vaativia tiloja, joiden rakentamisen kaikki osa-alueet vaativat huolellisuutta, erityisosaamista ja kokemusta. Talo- ja rakenneteknisessä suunnittelussa tulee pyrkiä selkeisiin, käytännössä hyviksi todettuihin ja työmaaolosuhteissa mahdollisimman riskittömästi toteutettavissa oleviin ratkaisuihin. Suunnitteluratkaisuissa tulee pyrkiä elinkaaren aikaisten korjaus- ja käyttökustannusten edullisuuteen.

Tässä julkaisussa esitetään käytännön kokemuksiin perustuvia ratkaisuja uimahallien hyvään rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Ohje kattaa uudisrakentamis-, perusparannus- ja peruskorjaushankkeet. Esitetyt ratkaisut ovat yleisluonteisia ja osa niistä vaatii hankekohtaista tarkastelua.

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisu n:o 110. Pentti Pernu ja Veikko Kuurne. Kustantaja Rakennustieto Oy. ISBN 978-952-267-113-4. 112 s. Ovh 48 € (sis. alv).

KIRJALLISUUTTA

Asfaltointi- ja tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat 2016

Julkaisun ”Asfaltointi- ja tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat 2016” on laatinut Päällystealan neuvottelukunta PANK ry:n asiakirjatoimikunta. Nämä urakka-asiakirjat korvaavat aiemman julkaisun ”Asfalttiurakan asiakirjat 2011” (ISBN 951-755-978-X) sekä INFRA ry:n nettijulkaisun ”Tiemerkinnät 2013”.

Julkaisun sisältöä on muutettu siten, että se sisältää erilliset asfaltointi- ja tiemerkintäurakan malliasiakirjat sekä pieniin urakkakokonaisuuksiin sopiva yhdistetty asfaltointi- ja tiemerkintäurakan malli. Julkaisussa on ainoastaan ns. perinteisen ”hinnaltaan halvin” yksikköhintaurakan asiakirjamallit.

Asiakirjat on tarkoitettu kuntien lisäksi yksityisten rakennuttajien ja asfaltti- ja tiemerkintäurakoitsijoiden käyttöön. Asiakirjoissa on huomioitu Asfalttinormit 2011 ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 sekä rakennustyön turvallisuudesta annettu valtioneuvoston asetus (VNa) 205/2009. Asiakirjat ovat yhteensopivat muiden alalla yleisesti käytössä olevien asiakirjamallien kanssa.

Maksuton verkkojulkaisu. Suomen Kuntaliitto ry ja PANK ry 2016. ISBN 978-952-293-358-4 (pdf). Ladattavissa Kunta­liiton verkkokirjakaupasta http://shop.kunnat.net/

Uimahallien ja kylpylöiden laatoitus

Uimahallien ja kylpylöiden laatoitus on tavanomaista laatoitustyötä merkittävästi vaativampaa ja enemmän aikaa vievää. Laatoitusten suunnittelu, varsinainen laatoitustyö ja sen valvonta vaativat paljon kokemusta ja osaamista. Valmiissa laatoituksissa havaitut virheet ovat johtuneet usein siitä, ettei uimahallien ja kylpylöiden vaativia rakennusfysikaalisia olosuhteita ole otettu riittävästi huomioon ja niissä on käytetty asuntojen märkätiloihin tarkoitettuja materiaaleja, työmenetelmiä ja aikatauluja.

Oppaan ohjeet kattavat työ­vaiheet alustasta valmiiseen ja puhdistettuun pintaan. Oppaassa kerrotaan millaiset laatoitusmateriaalit ja työmenetelmät soveltuvat parhaiten uimahalliolosuhteisiin. Oppaan liitteenä on mallilomake, jota voi hyödyntää laatoitustyöhön liittyvien työvaiheiden laadunvarmistukseen ja valvontaan.

Tämän oppaan avulla rakennuttaja, suunnittelija, urakoitsija, laatoittaja ja valvoja voivat varmistua siitä, että laatoitustyö tulee tehtyä varmasti oikein. Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi vaaditaan myös kaikkien hankkeeseen osallistuvien osapuolten saumatonta yhteistyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisu n:o 109. Jukka Maja. Kustantaja Rakennustieto Oy. ISBN 978-952-267-112-7. 48 s. Ovh 36 € (sis. alv).

Rakentajain kalenteri sata vuotta

Rakennusalan ammattilaisten klassikkoteos Rakentajain kalenteri on ilmestynyt sadannen kerran. Suomalaiset rakennusmestarit ovat huolehtineet teoksen julkaisemisesta kaikki nämä vuodet, läpi sotien, pulavuosien ja parempien aikojen. Rakentajain kalenteri 2016 on sadas vuosikirja ja kansainvälisestikin ainutlaatuinen.

Teos muistuttaa historiasta, herättää ajatuksia nykyrakentamisesta ja suuntaa katsetta tulevaan. Kalenteriin on koottu eri vuosikymmeniltä vanhoja artikkeleita, joiden rinnalle on nostettu tämän päivän näkökulmaa samasta aiheesta peilaavia kirjoituksia. Mukana on myös joukko rakentamisen tulevia haasteita avaavia huippuasiantuntijoiden artikkeleita.

Rakentaminen on muuttunut sadan vuoden aikana paljon ja muuttuu edelleen jatkuvasti. Tietyt asiat kuitenkin pysyvät. Laatu, ammattitaito ja yhteistyö keskusteluttivat jo 1910-luvulla ja ne keskusteluttavat edelleen.

Rakennustieto Oy 2015. 773 s. ISSN 0355-550X (painettu), ISSN 1799-9391 (e-kirja). Ovh 128 €.

Uimahallien ja kylpylöiden suunnittelu

Uimahallit ovat käyttöolosuhteiltaan ja talotekniikaltaan erittäin vaativia tiloja, joiden rakentamisen kaikki osa-alueet vaativat huolellisuutta, erityisosaamista ja kokemusta. Talo- ja rakenneteknisessä suunnittelussa tulee pyrkiä selkeisiin, käytännössä hyviksi todettuihin ja työmaaolosuhteissa mahdollisimman riskittömästi toteutettavissa oleviin ratkaisuihin. Suunnitteluratkaisuissa tulee pyrkiä elinkaaren aikaisten korjaus- ja käyttökustannusten edullisuuteen.

Tässä julkaisussa esitetään käytännön kokemuksiin perustuvia ratkaisuja uimahallien hyvään rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Ohje kattaa uudisrakentamis-, perusparannus- ja peruskorjaushankkeet. Esitetyt ratkaisut ovat yleisluonteisia ja osa niistä vaatii hankekohtaista tarkastelua.

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisu n:o 110. Pentti Pernu ja Veikko Kuurne. Kustantaja Rakennustieto Oy. ISBN 978-952-267-113-4. 112 s. Ovh 48 € (sis. alv).