SUOMEN KUNTATEKNIIKAN YHDISTYS

På Svenska

2016 kommer att bli ett intressant år inom föreningen. Många utvecklingsprojekt är på gång. Den största budgeten är reserverad för kompetensutvärderingsprojektet. Utarbetandet av Katu 2017 publikationen kommer också att vara ett stort projekt. En hel del intresserade har redan anmält sig till projektet men man hinner ännu med!

De kommande projekten kräver en hel del finansiering och därför har vi redan skickat ut räkningarna för medlemsavgifterna. För första gången skickades räkningen per e-post till dem som har uppdaterad e-postadress i vårt medlemsregister. Övriga medlemmar har fått räkningen per post, endel t.o.m. två räkningar vilket vi beklagar.

Programet för Kommunalteknikdagarna i Mariehamn börjar få sin form men vi önskar ännu flera bra presentationsförslag fram till slutet på månaden. Förslagen kan skickas till ville.alatyppo@hel.fi med rubriken ”FKTF2016 Call for papers”. Anmälning till seminariet sker via föreningens hemsida www.kuntatekniikka.fi

Skolningarna för arbete på gatuområden fortsätter

Skolningarna för arbete på gatuområden inom huvudstadsregionen har varit omstridda. Det har ändå visat sig att olika problem som kan framkomma när arbete utförs på gatuområde har minskat i.o.m.a. skolningarna har ordnats. T.ex. så har Helen uppgett att färre kablar har tagit skada. En kabelskada kan kosta upp till tiotusentals euro, så man kan uppskatta att kunskapen skolningen erbjudit bidragit med ekonomisk nytta.

En av fördelarna med skolningen är att den omfattar hela huvudstadsregionen och kommunerna har medverkat i planeringen av innehållet. Deltagarna får den senaste informationen om vad som krävs för att jobba på gatuområden och lär sig ta alla olika funktioner i beaktande för att minimera möjliga skador. Det finns två olika typer av skolningar; för dem som gräver på gatuområden samt för dem som endast jobbar på gatuområdet, vilket inkluderar bl.a. flyttfirmor och filminspelningar.

Nästa skolningstillfälle ordnas i april i Helsingfors. Du kan anmäla dig via föreningens hemsida.

IFMEs styrelse möttes

Kommunalteknikens internationella förbunds (IFME) styrelse hade möte i december i Nyborg i Danmark. Sammarbetet med IFME är viktigt för FKTF eftersom vi via förbundet får internationella kontakter och nya idéer för föreningens arbete. Under det senaste mötet låg fokus på att analysera hur strategin förverkligats och hur IFMEs aktiviteter lämpar sig för medlemsländernas föreningars arbete.

IFMEs aktiviterar har tidigare varit rätt osynliga, men nu gjordes det beslut om nya åtgärder. Bl.a. kommer IFMEs nyhetsbrev att skickas ut till våra medlemmar. Nyhetsbrevet utkommer två gånger per år. IFME och FIDIC (fri översättning: internationellt ingenjörsfack) håller på att göra ett samarbetsavtal.

Inom IFME verkar små grupper inom fem ansvarsområden. De små grupperna jobbar för åtgärder som ger snabbt och konkret nytta för medlemmarna. Ansvarsområden där FKTF medverkar är asset management och ledarskap inom kommunaltekniken. En annan märkbar sak IFME kommer att jobba för år 2016 är att instifta ett internationellt mentorprogram för ledarskap inom kommunaltekniken.

Vinterhälsningar,

Johanna Nyberg

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

Suomen

kuntatekniikan

yhdistys

Kettutie 2

00800 Helsinki

www.kuntatekniikka.fi

Finlands kommuntekniska förening

Rävvägen 2

00800 Helsingfors

www.kuntatekniikka.fi

Toimihenkilöt

Pääsihteeri/ Generalsekreterare

Ville Alatyppö

yksikönjohtaja, DI, eMBA

Stara, kaupunkitekniikan ylläpito

PL 1570, 00099 Helsingin kaupunki

puh. (09) 310 39943, 040 334 5430

ville.alatyppo@hel.fi, www.hel.fi/stara

Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare

Petri Koivula

toiminnanjohtaja, DI

Kettutie 2, 00800 Helsinki

puh. 040 125 1570, 040 838 8018

petri.koivula@kuntatekniikka.fi

Kokousmestari/Konferensmästare

Toimittaja/Redaktör

Jyrki Vättö

kunnossapitopäällikkö, MSc

Vantaan kaupunki

Kielotie 13, 01300 Vantaa

puh. 043 8249311

jyrki.vatto@vantaa.fi,

jyrki.vatto@kolumbus.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Anna Tienvieri

ylläpitoinsinööri, DI

Rakennusvirasto, Katu- ja puisto-osasto

PL 1515, 00099 Helsingin kaupunki

puh. 040 7519943

anna.tienvieri@hel.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Jyrki Paavilainen

aluejohtaja

Sweco Ympäristö, Etelä- ja Itä-Suomi

Ratamestarinkatu 7a (PL 88)

00521 Helsinki

p 0400 719 017

jyrki.paavilainen@sweco.fi

SKTY:n julkaistutoiminnasta vastaa

Anna Tienvieri

SKTY:N hallitus

Puheenjohtaja/

Ordförande

Heikki Lonka

Granlund Oy

Malminkaari 21, PL 59, 00701 Helsinki

puh. 050-3504297

heikki.lonka@granlund.fi

1. varapuheenjohtaja/

1. viceordförande

Kirsi Rontu,Keravan kaupunki,

Keravan Kaupunkitekniikka-liikelaitos

PL 123, 04210 Kerava

puh. 040 318 2888

kirsi.rontu@kerava.fi

2. varapuheenjohtaja/

2. viceordförande

Timo Paavilainen

YIT Rakennus Oy Infrapalvelut

PL 36 (Panuntie 6), 00621 Helsinki

puh. 0400 569 106

timo.paavilainen@yit.fi

Pasi Heikkilä

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Solistinkatu 2, 90140 Oulu

puh. 044 703 2122

pasi.heikkila@ouka.fi

Pekka Henttonen

Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto

Kasarmikatu 21,

00130 HELSINKI

puh. 0500 608387

pekka.henttonen@hel.fi

Harri Tanska, Espoon kaupunki

Tekninen ja ympäristötoimi Kaupunkitekniikan keskus

PL 49, 02070 Espoon kaupunki

puh. 050 383 3209

harri.tanska@espoo.fi

Hannele Portman

Joensuun kaupunki,

Tekninen keskus

Muuntamontie 6, 80100 Joensuu

puh. 050 436 0528

hannele.portman@jns.fi

Juha Kantanen

Jyväskylän kaupunki,

Maankäyttö,

PL 233, 40101 Jyväskylä,

puh. 050 583 2538

juha.kantanen@jkl.fi

Henry Westlin, Vantaan kaupunki,

Kuntatekniikan keskus,

Kielotie 13, 01300 Vantaa

puh. 09 8392 2427

henry.westlin@vantaa.fi

Suomen

kuntatekniikan

yhdistys

Kettutie 2

00800 Helsinki

www.kuntatekniikka.fi

Finlands kommuntekniska förening

Rävvägen 2

00800 Helsingfors

www.kuntatekniikka.fi

Toimihenkilöt

Pääsihteeri/ Generalsekreterare

Ville Alatyppö

yksikönjohtaja, DI, eMBA

Stara, kaupunkitekniikan ylläpito

PL 1570, 00099 Helsingin kaupunki

puh. (09) 310 39943, 040 334 5430

ville.alatyppo@hel.fi, www.hel.fi/stara

Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare

Petri Koivula

toiminnanjohtaja, DI

Kettutie 2, 00800 Helsinki

puh. 040 125 1570, 040 838 8018

petri.koivula@kuntatekniikka.fi

Kokousmestari/Konferensmästare

Toimittaja/Redaktör

Jyrki Vättö

kunnossapitopäällikkö, MSc

Vantaan kaupunki

Kielotie 13, 01300 Vantaa

puh. 043 8249311

jyrki.vatto@vantaa.fi,

jyrki.vatto@kolumbus.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Anna Tienvieri

ylläpitoinsinööri, DI

Rakennusvirasto, Katu- ja puisto-osasto

PL 1515, 00099 Helsingin kaupunki

puh. 040 7519943

anna.tienvieri@hel.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Jyrki Paavilainen

aluejohtaja

Sweco Ympäristö, Etelä- ja Itä-Suomi

Ratamestarinkatu 7a (PL 88)

00521 Helsinki

p 0400 719 017

jyrki.paavilainen@sweco.fi

SKTY:n julkaistutoiminnasta vastaa

Anna Tienvieri

SKTY:N hallitus

Puheenjohtaja/

Ordförande

Heikki Lonka

Granlund Oy

Malminkaari 21, PL 59, 00701 Helsinki

puh. 050-3504297

heikki.lonka@granlund.fi

1. varapuheenjohtaja/

1. viceordförande

Kirsi Rontu,Keravan kaupunki,

Keravan Kaupunkitekniikka-liikelaitos

PL 123, 04210 Kerava

puh. 040 318 2888

kirsi.rontu@kerava.fi

2. varapuheenjohtaja/

2. viceordförande

Timo Paavilainen

YIT Rakennus Oy Infrapalvelut

PL 36 (Panuntie 6), 00621 Helsinki

puh. 0400 569 106

timo.paavilainen@yit.fi

Pasi Heikkilä

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Solistinkatu 2, 90140 Oulu

puh. 044 703 2122

pasi.heikkila@ouka.fi

Pekka Henttonen

Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto

Kasarmikatu 21,

00130 HELSINKI

puh. 0500 608387

pekka.henttonen@hel.fi

Harri Tanska, Espoon kaupunki

Tekninen ja ympäristötoimi Kaupunkitekniikan keskus

PL 49, 02070 Espoon kaupunki

puh. 050 383 3209

harri.tanska@espoo.fi

Hannele Portman

Joensuun kaupunki,

Tekninen keskus

Muuntamontie 6, 80100 Joensuu

puh. 050 436 0528

hannele.portman@jns.fi

Juha Kantanen

Jyväskylän kaupunki,

Maankäyttö,

PL 233, 40101 Jyväskylä,

puh. 050 583 2538

juha.kantanen@jkl.fi

Henry Westlin, Vantaan kaupunki,

Kuntatekniikan keskus,

Kielotie 13, 01300 Vantaa

puh. 09 8392 2427

henry.westlin@vantaa.fi