PÄÄKIRJOITUS

Tarastin tarjous

Kuntakentän on sanottu olevan muutoksessa. Niin on sanottu jo useamman vuoden. Muutoksen suunnasta ei tosin tunnu olevan selvyyttä kuin enintään vajaan vaalikauden ajan kerrallaan. Ensin mentiin kuntarakenne edellä, sitten sote edellä. Nyt mennään nähtävästi maakunnat edellä.

Tuorein tulos muutossuuntien selvitysten sammiossa on selvityshenkilö, ministeri Lauri Tarastin tammikuun lopulla luovuttama raportti valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta. Nimestä huolimatta siinä esitetään useita muutoksia myös kuntien tehtäviin.

Kuntatekniikkaan suoraan kohdistuvia kuntien tehtävien järjestämisvastuun muutoksia raportista ei löydy, mutta läheltä liippaa. Jo muutaman vuoden keskustelussa pyörinyt pelastustoimen alueiden vähentäminen toteutettaisiin tässä yhteydessä siirtämällä pelastustoimi maakuntien tehtäväksi, kuitenkin niin, että pelastustoimen alueita tulisi 12, mikä vastaisi ympärivuorokautisten päivystyssairaalojen tulevaa aluejakoa. Kutakuinkin vastaava ehdotus oli sisäministeriössä valmisteilla jo pari vuotta sitten. Silloin se herätti vastustusta joillakin pienemmillä pelastustoimen alueilla, mutta nyt ehdotukseen suhtauduttaneen suopeammin.

Kiperämpi ehdotus on rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon siirtäminen kunnilta maakuntien tehtäväksi. Kuntaliitto ei pidä rakennusvalvonnan siirtämistä järkevänä, sillä kunta luo kaavoituksella ja lupapolitiikalla edellytyksiä elinvoimalleen. Riittävän tonttitarjonnan ja hyvän ympäristön avain on kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja ympäristöasiantuntijoiden yhteistyö kunnan tavoitteiden ja strategian toteuttamisessa.

Tarasti ehdottaa selvityksessään, että myöhemmin säädettävät kriteerit täyttävillä kunnilla on mahdollisuus ilmoittaa ottavansa nämä tehtävät hoitaakseen. Tarjous ei vakuuta, sillä kriteerit voidaan määrittää niin tiukoiksi, että järjestämisalue muodostuisi sen vuoksi hyvin laajaksi.

Ely-keskusten tehtävistä puolestaan muun muassa alueiden käytön ohjaus sekä esimerkiksi vesihuollon edistämistehtävät ja haja-asutuksen jätevesiasiat siirtyisivät maakunnille. Tähän useimmat kuntapäättäjät lienevät tyytyväisiä.

Kevät tuo kesätyönhakijan

Kuntatekniikan alan toimijat niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla ovat pitkään olleet huolissaan osaavien tekijöiden riittävyydestä tulevaisuudessa ja alan kiinnostavuudesta nuorison tehdessä koulutusvalintojaan. Tilannetta parantaakseen Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry toteutti Nuoria infratöihin -hankkeen ja on nyt käynnistämässä LIKE-hankkeen, jonka avulla toimijat verkottuisivat ja sitoutuisivat pitkäjänteisesti tukemaan alan osaamisen kehittämistä eri tavoin.

Tärkeä osa alan osaamisen turvaamista on tarjota motivoituneille tulevaisuuden kuntatekniikan osaajille mahdollisuus tutustua alan työtehtäviin. Koputtavalle kannattaa avata ovi kuntatekniikan kesätöihin.

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

Paavo Taipale paavo.taipale@kuntatekniikka.fi

TOIMITUS

Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Internet: kuntatekniikka.fi

S-posti: toimitus@kuntatekniikka.fi

Päätoimittaja DI Paavo Taipale

Puh. 050 380 8368

Toimituksen sihteeri Monica Honkaniemi

Puh. 050 310 4811

TOIMITUSNEUVOSTO

Heikki Lonka

Jussi Niemi

Juhani Sandström

Sami Sillstén

Paavo Taipale

Petri Vainio

TILAUKSET

Puh. 050 599 6681

asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

Vuodessa 8 numeroa

Kestotilaus, printti+digi 78 €

Vuosikerta, printti+digi 87

Kestotilaus, digi 63 €

Hintoihin lisätään alv

ILMOITUKSET

Marianne Lohilahti

Puh. 040 708 6640

marianne.lohilahti@netti.fi

TYÖPAIKKAILMOITUKSET

S-posti: asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

TAITTO JA SIVUNVALMISTUS

Aste Helsinki Oy

PAINOPAIKKA

Oy Scanweb Ab, Kouvola

KUSTANTAJA/JULKAISIJAT

KL-Kustannus Oy/Suomen Kuntaliitto ry

Suomen kuntatekniikan yhdistys ry SKTY

ISSN 1238-125X

71. vuosikerta

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti

Paavo Taipale Kuva: Pekka Fali
Paavo Taipale Kuva: Pekka Fali

Paavo Taipale paavo.taipale@kuntatekniikka.fi

TOIMITUS

Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Internet: kuntatekniikka.fi

S-posti: toimitus@kuntatekniikka.fi

Päätoimittaja DI Paavo Taipale

Puh. 050 380 8368

Toimituksen sihteeri Monica Honkaniemi

Puh. 050 310 4811

TOIMITUSNEUVOSTO

Heikki Lonka

Jussi Niemi

Juhani Sandström

Sami Sillstén

Paavo Taipale

Petri Vainio

TILAUKSET

Puh. 050 599 6681

asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

Vuodessa 8 numeroa

Kestotilaus, printti+digi 78 €

Vuosikerta, printti+digi 87

Kestotilaus, digi 63 €

Hintoihin lisätään alv

ILMOITUKSET

Marianne Lohilahti

Puh. 040 708 6640

marianne.lohilahti@netti.fi

TYÖPAIKKAILMOITUKSET

S-posti: asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

TAITTO JA SIVUNVALMISTUS

Aste Helsinki Oy

PAINOPAIKKA

Oy Scanweb Ab, Kouvola

KUSTANTAJA/JULKAISIJAT

KL-Kustannus Oy/Suomen Kuntaliitto ry

Suomen kuntatekniikan yhdistys ry SKTY

ISSN 1238-125X

71. vuosikerta

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti