LIIKENNE JA VÄYLÄT

Uumajassa tärkeimpiä kävelylle ja pyöräilylle tarkoitettuja alikulkuja ja siltoja pidetään sulana kaukolämmöllä toimivan katulämmityksen avulla. Kuva: …