TEKNISET PALVELUT

Keski-Pasilan rakentaminen on Kalasataman ohella Helsingin suurimpia infrahankkeita lähivuosina. Kuva: YIT

Yhdyskuntatekniikkaa rakennetaan tasaisee…