YHDYSKUNTA

Helsingin yleiskaava-arkkitehti Marja Piimies vakuuttaa, ettei yleiskaavaluonnoksen suurpiirteisyys, jota on tarkoituksella haettu pikseleiden avulla, uhkaa suojelualueita kuten kaupungin alueella sijaitsevia m…