UUTISET

NIMITYKSIÄ


Ritva Laine Kuntaliiton yksikönjohtajaksi

Kuntaliiton alueet ja yhdyskunnat -yksikön johtajaksi on valittu arkkitehti Ritva Laine. Hän aloittaa tehtävässään 1. maaliskuuta 2015.

Laine huomauttaa, että yksikön toimiala on juuri se, joka uudistusten pyörteissä on edelleen jäämässä kuntiin.

- Näin kuntien elinvoimaa ja sujuvampaa arkea kuntalaisille on mahdollisuus kunnissa kehittää pitkäjänteisesti ja kuntanäkökulmasta, kun päätöksenteko ei uhkaa karata kauemmas.

Isoina kysymyksinä toimialalla hän näkee kuntien toimitilojen ja yhdyskuntatekniikan korjausvelan hoitamisen, MALPE-kokonaisuuden hallitseminen hyvällä tavalla sekä omistajaohjauksen yhä enemmän konserneiksi muuttuvissa kunnissa.

Toimintatapojen kehittämistä pohditaan Kuntaliitossakin. Yksikössä käydään sisäistä keskustelua siitä, suunnataanko toiminta juuri oikeisiin asioihin.

- Edunvalvonta on toiminnassamme jo korostunut, mutta myös kehittämiseen on oltava voimavaroja. Täällä voimme kohdentaa kehittämistyön kuntalaisten arkeen ja soveltaa tuloksia suoraan käytäntöön.

Laine siirtyy tehtävään alueet ja yhdyskunnat -yksikön vt. johtajan toimesta. Hän on aiemmin toiminut Kuntaliitossa yliarkkitehtina ja tiiminvetäjänä sekä kaavoitustehtävissä useassa eri kunnassa ja kaupungissa Uudellamaalla, muun muassa kaavoituksesta vastaavana Tuusulan kunnassa.

Jarno Tuimala Kiinkon toimitusjohtajaksi

Tekniikan tohtori­ Jarno Tuimala on nimitetty Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n Kiinkon toimitusjohtajaksi. Tuimala aloitti Kiinkossa vuoden alussa pitkäaikaisen toimitusjohtajan, Keijo Kaivannon, jäätyä eläkkeelle.

Kiinteistö- ja rakennusala koskettaa usealla tavalla kaikkia ihmisiä; asunnot, rakentaminen, kiinteistöjen huolto ja ylläpito, isännöinti, välitystyö jne. Kiinko on toiminut alan kouluttajana jo yli 35 vuotta ja katsoo saavuttaneensa merkittävän aseman myös laadun puolestapuhujana.

- Kiinko tulee jatkamaan alan kehittämistä ja pitämään laadukasta toimintaa missionaan. Kiinteistöalan kouluttajana se on yksi tärkeimmistä tehtävistämme, Tuimala sanoo.

Hän on toiminut aiemmin Hyria koulutus Oy:n toimitusjohtajana ja rehtorina.

KIRJALLISUUTTA


Uusi Infra-nimikkeistö yhtenäistää alan käsitteistöä

Onnistuneen rakennushankkeen yksi keskeisistä tekijöistä on toimiva ja yhtenäinen käsitteistö. Käsitteistö palvelee rakennushankkeeseen olennaisesti kuuluvaa osapuolten välistä tiedonkulkua. Uudistettu INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje -kirja palvelee tätä tarvetta.

Infra 2015 -nimikkeistöä voidaan hyödyntää rakennushankkeen suunnittelu-, rakennuttamis- ja tuotantovaiheissa. Nimikkeistön rakennusosat kuvaavat lopputuotteiden rakenteellisia osia. Hanketehtävät kuvaavat rakennushankkeen eri osapuolten tehtäviä ja vastuita. Hankenimikkeiden jaottelun lähtökohtana ovat hankkeen läpikäynnin edellyttämät tehtävät sekä alan yleinen sopimuskäytäntö.

Tämä julkaisu on jo toinen uudistettu versio INFRA 2006 -nimikkeistöstä ja se tukee aikaisempaa enemmän tietomallintamista sekä helpottaa väylähankkeiden määrä- ja kustannuslaskentaa. Se pitää myös sisällään entistä tarkemmat ja selkeämmät määritelmät käytetyistä termeistä.

Infra 2015 -nimikkeistö soveltuu käytettäväksi kustannusten hallinnan ja tuotannon ohjauksen apuvälineenä uudis-, laajennus- ja korvaushankkeissa. Rakennusosa- ja hankenimikkeistö kuvaa lopputulosta ja sille asetettuja laatuvaatimuksia. Nimikkeistön määrämittausperusteiden avulla varmistutaan siitä, että kaikki osapuolet tietävät käytössä olevat mittayksiköt.

Kirja on saatavilla Rakennustiedon verkkokaupasta: www.rakennustietokauppa.fi sekä RT Kirjakaupoista: Helsinki, Runeberginkatu 5 ja Kuopio, Kauppakatu 40-42.

INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje. Rakennustieto Oy, 2015. 168 s. 58 € (sis. alv).

ISBN 978-952-267-082-3.

KIRJALLISUUTTA


Uusi Infra-nimikkeistö yhtenäistää alan käsitteistöä

Onnistuneen rakennushankkeen yksi keskeisistä tekijöistä on toimiva ja yhtenäinen käsitteistö. Käsitteistö palvelee rakennushankkeeseen olennaisesti kuuluvaa osapuolten välistä tiedonkulkua. Uudistettu INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje -kirja palvelee tätä tarvetta.

Infra 2015 -nimikkeistöä voidaan hyödyntää rakennushankkeen suunnittelu-, rakennuttamis- ja tuotantovaiheissa. Nimikkeistön rakennusosat kuvaavat lopputuotteiden rakenteellisia osia. Hanketehtävät kuvaavat rakennushankkeen eri osapuolten tehtäviä ja vastuita. Hankenimikkeiden jaottelun lähtökohtana ovat hankkeen läpikäynnin edellyttämät tehtävät sekä alan yleinen sopimuskäytäntö.

Tämä julkaisu on jo toinen uudistettu versio INFRA 2006 -nimikkeistöstä ja se tukee aikaisempaa enemmän tietomallintamista sekä helpottaa väylähankkeiden määrä- ja kustannuslaskentaa. Se pitää myös sisällään entistä tarkemmat ja selkeämmät määritelmät käytetyistä termeistä.

Infra 2015 -nimikkeistö soveltuu käytettäväksi kustannusten hallinnan ja tuotannon ohjauksen apuvälineenä uudis-, laajennus- ja korvaushankkeissa. Rakennusosa- ja hankenimikkeistö kuvaa lopputulosta ja sille asetettuja laatuvaatimuksia. Nimikkeistön määrämittausperusteiden avulla varmistutaan siitä, että kaikki osapuolet tietävät käytössä olevat mittayksiköt.

Kirja on saatavilla Rakennustiedon verkkokaupasta: www.rakennustietokauppa.fi sekä RT Kirjakaupoista: Helsinki, Runeberginkatu 5 ja Kuopio, Kauppakatu 40-42.

INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje. Rakennustieto Oy, 2015. 168 s. 58 € (sis. alv).

ISBN 978-952-267-082-3.