RAKENTAMINEN

Koskisen Oy:n Taloteollisuuden saneerauskohteeseen Helsingin Munkkivuoressa rakennettiin lisäkerros puuelementeistä sääsuojan alla.

Tavoitteena helpottaa taloyhtiöiden haasteita

Lähiökerrostalojen korjaam…