SUOMEN KUNTATEKNIIKAN YHDISTYS

På Svenska

Föreningens styre förnyades, som vanligt, igen vid årsskiftet. Som alla redan vet så slutade Jorma Vaskelainen efter två perioder (6 år) som ordförande, och Heikki Lonka tog hand om ordförande klubban, för de kommande tre åren (2015 – 2017). Samtidigt slutade Päivi Ahlroos och Jere Klami och som nya började Pasi Heikkilä från Uleåborg samt Pekka Henttonen från Helsingfors.

Funktionärerna och den nya ordföranden hade redan ett möte i december där man gick igenom det gångna året och förberedde för det kommande. 2014 var på många sätt intressant. Att anställa en heltids verksamhetsledare tycks av allt att döma ha varit ett lyckat beslut – i all synnerhet, när det verkar som om Petri Koivula är den absolut rätta mannen för jobbet och likaså, var årsdagarna i Uleåborg var också en klar succé.

Publikationsverksamheten fick ny vind i seglen, men det kommer vi att satsa ännu mer på i fortsättningen, och Kuntatekniikka- tidningen var lika bra som tidigare – om inte snäppet bättre. Tidningen kommer ändå att förnyas, lite grann… Paavo Taipale fortsätter som huvudredaktör, och det gläder mig mycket, men i layouten kommer det att komma små förändringar. Även en god produkt bör förnyas, och med denna förändring så vill man bara få mer ut av det hela. Innehållet kommer att bli fortsatt gott!

Funktionärerna (Ville Alatyppö, Petri Koivula, Jyrki Vättö och Anna Keskinen) fortsätter som vanligt, och det är planerat, att man kunde aktivera de gamla, på samma sätt, som jag skriver detta och/eller ännu sköter om Amerika samarbetet, Jyrki Meronen (f.d. verksamhetsledare och huvudredaktör mm.) påbörjar sitt andra år som ordförande för valkommissionen, Kyösti Oasmaa som sekreterare i publikationskommissionen.

Medlemsregistret har putsats, och de som inte har erlagt sin medlemsavgift har fallit och faller bort, och kommer naturligtvis inte att få sin tidning mer – eftersom tidningen hör till medlemsförmånerna. Med andra ord, så är det viktigt, att medlemmarna berättar om sina adressförändringar, så att både tidningen och medlemsavgiftskupongerna hittar till rätt adress – och likaledes viktigt är det naturligtvis att medlemsavgiften betalas. Ändringar i adresser kan meddelas till Jyrki Vättö (kontaktinformation hittas på dessa sidor).

I år anordnas de Kommuntekniska Dagarna i Åbo, i samband med YT15- utställningen. Höstdagarna kommer också att få en fortsättning. Det blir nu det tredje året som Höstdagarna hålls, och till planerna hör, att fortsätta med konceptet även i fortsättningen.

Arne Ransgård - In Memoriam

Till sist en sorglig nyhet från Sverige. Arne Ransgård avled 13.12.2014 i 80 års ålder. Arne var aktivt med i den svenska föreningen så länge jag kan minnas, och tillsammans med sin fru Birgitta, som inbjudna gäster även med på våra årsdagar. Arne var också i tiderna med i IFME samarbetet – speciellt då Sverige och KT fungerade som ordförandenation. Likaså var Arne aktivt med i vårt Nordiska samarbete inom NKS. Vi minns Arne med värme, och våra tankar är med Birgitta.


Med vinterhälsningar,

Dan-H. Långström

Suomen

kuntatekniikan

yhdistys

Kettutie 2

00800 Helsinki

www.kuntatekniikka.fi

Finlands kommuntekniska förening

Rävvägen 2

00800 Helsingfors

www.kuntatekniikka.fi

Toimihenkilöt

Pääsihteeri/ Generalsekreterare

Ville Alatyppö

yksikönjohtaja, DI, eMBA

Stara, kaupunkitekniikan ylläpito

PL 1570, 00099 Helsingin kaupunki

puh. (09) 310 39943, 040 334 5430

ville.alatyppo@hel.fi, www.hel.fi/stara

Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare

Petri Koivula

Toiminnanjohtaja, DI

Kettutie 2, 00800 Helsinki

puh. 040 125 1570, 040 838 8018

petri.koivula@kuntatekniikka.fi

Kokousmestari/Konferensmästare

Toimittaja/Redaktör

Jyrki Vättö, MSc

Vantaan kaupunki

Kielotie 13, 01300 Vantaa

puh. 043 8249311

jyrki.vatto@vantaa.fi,

jyrki.vatto@kolumbus.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Anna Keskinen, DI

Rakennusvirasto, Katu- ja puisto-osasto

PL 1515, 00099 Helsingin kaupunki

puh. 040 7519943

anna.keskinen@hel.fi

SKTY:n julkaisujen myynti

Yliopistokirjakaupan Otaniemen myymälä

Otakaari 1 F, 02150 Espoo

(TKK:n päärakennuksen aula)

puh. (09) 468 2160, fax (09) 455 1321

Tiedekirja

Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki

(Säätytalon vieressä)

puh. (09) 635 177

SKTY:n julkaistutoiminnasta vastaa

Anna Keskinen


Med vinterhälsningar,

Dan-H. Långström

Suomen

kuntatekniikan

yhdistys

Kettutie 2

00800 Helsinki

www.kuntatekniikka.fi

Finlands kommuntekniska förening

Rävvägen 2

00800 Helsingfors

www.kuntatekniikka.fi

Toimihenkilöt

Pääsihteeri/ Generalsekreterare

Ville Alatyppö

yksikönjohtaja, DI, eMBA

Stara, kaupunkitekniikan ylläpito

PL 1570, 00099 Helsingin kaupunki

puh. (09) 310 39943, 040 334 5430

ville.alatyppo@hel.fi, www.hel.fi/stara

Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare

Petri Koivula

Toiminnanjohtaja, DI

Kettutie 2, 00800 Helsinki

puh. 040 125 1570, 040 838 8018

petri.koivula@kuntatekniikka.fi

Kokousmestari/Konferensmästare

Toimittaja/Redaktör

Jyrki Vättö, MSc

Vantaan kaupunki

Kielotie 13, 01300 Vantaa

puh. 043 8249311

jyrki.vatto@vantaa.fi,

jyrki.vatto@kolumbus.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Anna Keskinen, DI

Rakennusvirasto, Katu- ja puisto-osasto

PL 1515, 00099 Helsingin kaupunki

puh. 040 7519943

anna.keskinen@hel.fi

SKTY:n julkaisujen myynti

Yliopistokirjakaupan Otaniemen myymälä

Otakaari 1 F, 02150 Espoo

(TKK:n päärakennuksen aula)

puh. (09) 468 2160, fax (09) 455 1321

Tiedekirja

Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki

(Säätytalon vieressä)

puh. (09) 635 177

SKTY:n julkaistutoiminnasta vastaa

Anna Keskinen