RAKENTAMINEN

Öljymarkkinat tekevät tilaa uusille innovaatioille

Norjalaiskunnissa kasvaa

innostus puurakentamiseen

Puu sopii rakennusmateriaaliksi maassa, joka tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Norjalaiskun…