YHDYSKUNTA

Taustalla poraustekniikan kehitys

Geotermisen energian hyödyntämi nen kehittymässä

Poraustekniikan kehitys helpottaa geotermisen energian hyödyntämistä. ST1 ja Fortum rakentavat Espooseen laitoksen, jossa kuuden…