UIMAHALLI- JA KYLPYLÄTEKNINEN YHDISTYS

Hallihankerintamalla vilkasta

- kunnossapito ei saa unohtua

Suuria uimahallilaajennuksia ja saneerauksia on parasta aikaa valmistumassa muun muassa Espoon Leppävaarassa, Rajamäellä ja Tampereella. On mielenkiintoista nähdä uusitut hallit kunhan ne valmistuvat. Joissakin halleissa on käytetty uusia menetelmiä ja materiaaleja, joista nyt saadaan käyttökokemusta vaativissa olosuhteissa. Uimahallihankkeita on myös lähdössä liikkeelle eri puolella maata ja sehän on hyvä asia näin laman aikana, kun työvoimaa on helpommin saatavana. Koska korjaukset on kuitenkin tehtävä, niin nyt siihen on hyvä aika ja näin pidetään pyörät pyörimässä!

Hallien toimintoja ollaan laajentamassa monipuolisemmaksi lisäämällä altaita, jotta useat eri ryhmät voivat harrastaa lajiaan omassa altaassaan samanaikaisesti. Lisäksi rakennetaan muun muassa kunto- ja liikuntasaleja uimahallin yhteyteen. Mielestäni nämä ovat hyviä tapoja saada halleihin lisää käyttäjiä ja tasaisempaa kuormitusta koko aukioloajalle.

Uimahallien yleistä kuntoa kannattaa pitää yllä

Uimahalleja kiertäessäni näen usein, että altaasta, allashuoneesta venttiileistä tai liitoksista vuotaa allasvettä kellaritiloihin. Vuotava kloridipitoinen vesi ruostuttaa teräsosia laajalti ja rapauttaa betonia. Tällaisia laajoja ruostumis- ja rapautumisvaurioita nähdään todella paljon. Mikäli asiaa ei heti korjata, kloridit (suola) rikastuvat betonirakenteeseen, eikä ruostuminen enää pysähdy vaikka vuoto loppuu. Monissa tapauksissa nämä vauriot ovat päässeet jo niin pitkälle, että esimerkiksi koko allas ja ympäröivät pilarit on pakko purkaa ja tehdä uudelleen.

Kaikki vuodot tulisi edellä mainituista syistä välittömästi tutkia ja poistaa. On hyvä muistaa, että jatkuva tarkkailu ja vaurioituneiden kohtien, varusteiden ja laitteiden huoltaminen ja kunnossapito on erittäin hyvä ja edullisin tapa pitää laitosta kunnossa. Näin vältytään erittäin kalliilta korjauksilta. Älkäämme antako korjausvelan kasvaa!

Yhä edelleen tulee esille, että hallin märkätilojen lattiat ovat liukkaita. Kehottaisin suunnittelijoita yhdessä rakennuttajan kanssa paneutumaan laattojen valintaan huolellisesti siitäkin huolimatta, että markkinoilla on entistä enemmän suuria ja erikoisia houkuttelevia laattoja jotka eivät sovellu uimahallin märkätiloihin liukkautensa takia. Muihin tiloihin niitä voidaan käyttää.

Laatoitusten saumauksista on myös tullut valituksia. Saumausmassa on karkeaa ja huokoista ja se on saumattu syvälle jolloin siivous hankaloituu ja saumaa ei saada pysymään puhtaana. Tässäkin suunnittelijan ja rakennuttajan tulee valita saumausmateriaali siten, että laatoittaja saa tehtyä saumoista sileät ja täydet, jolloin ne on helppo puhdistaa.

Yhdistyksen kotisivut kehittyvät

Kannattaa seurata yhdistyksemme kotisivuja sillä kehitämme niitä jatkuvasti. Tarkoituksena on laittaa sivuille ohjeita ja vinkkejä uimahallirakentamiseen ja kaikkeen uimahallien ylläpitoon.

Mikäli eteen tulee ongelmia tai kysymyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä, niin tulemme mielellämme opastamaan. Ottakaa yhteyttä myös, mikäli teillä on hyviä ehdotuksia tai joku ongelma, jonka haluatte esiin yhdistyksen kotisivuille tiedon jakamiseksi kaikille alalla toimiville.

Lehden ilmestyessä on Uimahalli- kylpyläpäivät juuri käynnissä. Lamasta huolimatta päiville on taas ilmoittautunut alasta kiinnostuneita runsaasti paikalle. Päivien kuulumisia seuraavassa lehdessä.

Talvi on ollut tähän asti vaihteleva ja hyviä mahdollisuuksia talvilajien harrastamiseen on myös ollut. Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa ja siitä tulee kutsu hyvissä ajoin. Toivon runsasta osanottoa vuosikokoukseen.

Hyvää talvea ja hiihtokelejä kaikille!

Jukka Maja

Puheenjohtaja


Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää Suomen uimaloiden, uimahallien ja kylpylöiden toiminnallista ja teknistä tasoa ja toimia alan keskustelufoorumina. Yhdistyksen tärkeimpiä toimintamuotoja ovat vuosittaisen koulutus- ja keskustelutilaisuuden (Uimahalli- ja kylpyläpäivät) järjestäminen, jäsenistölle tarkoitetut keskustelu- ja koulutustilaisuudet sekä hallituksen työskentely. Yhdistyksessä on jäseniä noin 140.

UKTY.FI

Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ry

PL 250

00101 Helsinki

Internet: www.ukty.fi

s-posti: ukty@ukty.fi

Yhdistyksen

puheenjohtaja

Jukka Maja

jukka.maja@ukty.fi

puh. 041 515 2478

Yhdistyksen

varapuheenjohtaja

Jukka Vienonen

jukka.vienonen@ukty.fi

puh. 044 502 0120


Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää Suomen uimaloiden, uimahallien ja kylpylöiden toiminnallista ja teknistä tasoa ja toimia alan keskustelufoorumina. Yhdistyksen tärkeimpiä toimintamuotoja ovat vuosittaisen koulutus- ja keskustelutilaisuuden (Uimahalli- ja kylpyläpäivät) järjestäminen, jäsenistölle tarkoitetut keskustelu- ja koulutustilaisuudet sekä hallituksen työskentely. Yhdistyksessä on jäseniä noin 140.

UKTY.FI

Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ry

PL 250

00101 Helsinki

Internet: www.ukty.fi

s-posti: ukty@ukty.fi

Yhdistyksen

puheenjohtaja

Jukka Maja

jukka.maja@ukty.fi

puh. 041 515 2478

Yhdistyksen

varapuheenjohtaja

Jukka Vienonen

jukka.vienonen@ukty.fi

puh. 044 502 0120