KEHTO-paikkatieto on keväästä 2019 alkaen toiminut KEHTO-kaupunkien paikkatietosektorin yhteistyöverkosto

KEHTO-paikkatieto -yhteistyön muotoja ja tavoitteita ovat:

1. Kuntien yhteiset kannanotot ja lausunnot paikkatietokysymyksissä
2. Kuntien paikkatietosektorilla tarvittavan ja tapahtuvan muutoksen ennakointi ja proaktiivinen toiminta tilanteen vaatiessa
3. Kuntien yhteiset käytännöt paikkatietotoiminnoissa
4. Tiedottaminen ja tiedonvaihto
5. Mahdolliset yhteiset hankkeet ja hankinnat
6. Erikseen päätettävät työryhmät

Lisätietoja:

KEHTO-paikkatieto ohjausryhmän puheenjohtaja (4/2019 – 4/2020)
yksikön päällikkö Timo Tolkki
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Kartat ja paikkatiedot -yksikkö
050 300 1911
etunimi.sukunimi@hel.fi

kehittämispäällikkö Matti Holopainen
Kuntaliitto
050 563 4622
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi