Väestönsuojat ovat usein hyötykäytössä varastoina tai liikuntapaikkoina. Merihaan väestönsuojassa Helsingin Hakaniemessä on liikuntahalli. (Kuva: Liisa Takala)

Suomessa on riittävästi väestönsuojapaikkoja väkilukuun suhteutettuna, käy ilmi sisäministeriön tekemän selvityksen ennakkotiedoista. 

Sen mukaan Suomessa on noin 50 500 väestönsuojaa, joissa on paikkoja noin 4,8 miljoonalle ihmiselle. Suomalaisia on runsaat 5,5 miljoonaa.

–Väestönsuojien sijainti painottuu suuriin kaupunkeihin, joissa ihmiset asuvat tiiviisti ja rakennukset ovat suuria. Näin ollen lakisääteinen velvoite väestönsuojan rakentamisesta täytyy herkemmin, toteaa projektipäällikkö Ira Pasi sisäministeriöstä tiedotteessa.

Laki velvoittaa väestönsuojan rakentamiseen kiinteistöissä, jotka ovat kooltaan raja-arvot täyttäviä. Eniten väestönsuojapaikkoja suhteessa väestöön löytyy pääkaupunkiseudulta ja Pirkanmaalta.

Etelä-Pohjanmaalla vähiten väestönsuojia

Hyvinvointialueittain tarkasteltuna väestönsuojapaikkoja on eniten Helsingissä, jossa paikkoja on 34 prosenttia enemmän kuin väestöä. 

Seuraavaksi eniten paikkoja on väestöön suhteutettuna Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, jossa paikkoja on 13 prosenttia enemmän kuin väestöä. 

Pirkanmaan ja Länsi-Uudenmaan alueilla väestönsuojapaikkoja on suurin piirtein yhtä paljon kuin väestöä.

–Helsinki on hyvä esimerkki siitä, miten liikkuvaa väestöä suojattaisiin. Helsingissä käydään paljon lähialueilta lyhyillä vierailulla työ- ja vapaa-aikana. Väestönsuojapaikkoja onkin reilusti enemmän kuin pääkaupungissa on väestöä.

Valtaosassa nykyisistä hyvinvointialueista väestönsuojapaikkoja on 60-80 prosentille väestöstä. Vähiten väestönsuojapaikkoja suhteessa väestöön on Etelä-Pohjanmaalla, jossa paikkoja on 48 prosentille väestöstä.

Rakennuskanta selittää osaltaan alueellisia eroja

Hyvinvointialueiden sisälläkin väestönsuojien määrä vaihtelee kuntien välillä. Tämä johtuu erityisesti rakennuskannasta, sisäministeriön selvityksessä todetaan.

Suurissa kaupungeissa on kerrostaloja, toimitilarakennuksia, kouluja, harrastuspaikkoja ja sairaaloita. Harvaan asutuilla seuduilla taas asutaan pitkälti omakotitaloissa. Lisäksi kouluja ja muita suuria rakennuksia on vähän. 

–Kun alue koostuu pääosin pienistä paikkakunnista, on todennäköisempää, että myös väestönsuojia on vähemmän. Esimerkiksi Seinäjoella väestönsuojapaikkoja on selvästi muita Etelä-Pohjanmaan kuntia enemmän, Pasi sanoo.

Vastaavasti matkailun lisääntyminen pienillä paikkakunnilla esimerkiksi Lapissa on lisännyt hotellien ja muiden suurten rakennusten määrää, Pasi toteaa.

–Väestönsuojia on rakennettu näille paikkakunnille viimeisten vuosikymmenien aikana suurten rakennusten yhteyteen.

Alueen väestönsuojien määrään vaikuttaa myös väestönsuojien rakentamisvelvoitteessa tapahtuneet muutokset. Alun perin rakentamisvelvoite koski vain suojelukohdekuntia. Sellaisia olivat muun muassa suuret kaupungit ja liikenteen solmukohdat. Vuodesta 1991 alkaen suojien rakentamisvelvoite on koskenut koko maata.

Arvio suojien ja paikkojen määrästä tarkentui

Aiemman arvion mukaan Suomessa oli 54 000 väestönsuojaa, joissa on 4,4 miljoonaa paikkaa. Arvio on nyt tarkentunut niin, että väestönsuojia on hieman vähemmän, mutta paikkoja on enemmän. 

Päivitetyt tiedot suojien ja suojapaikkojen määristä perustuvat pelastuslaitoksilta saatuihin tietoihin yhdistettynä sisäministeriön aiempiin tietoihin sekä Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotietoihin. 

–Suomella on pitkä perinne väestönsuojien rakentamisessa. Vuosikymmenien historia tuo toisaalta oman haasteensa täsmällisen rekisteripohjaisen tiedon koostamiseen. Viranomaisilla on ollut useita erilaisia tiedonkeruujärjestelmiä, joista tiedot eivät ole aina siirtyneet seuraaviin. Erityisesti vanhempien väestönsuojien tiedoissa on vaihtelua, Pasi kertoo.

Väestönsuojia on rakennettu Suomessa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan, jonka vuoksi eri-ikäiset suojat ovat hieman erilaisia. Esimerkiksi ennen vuoden 1971 lainsäädäntöä mukaan rakennetuissa suojissa on hiekka- ja aktiivihiilisuodatin tai pelkkä hiekkasuodatin.

Vuonna 1971 voimaan tulleen lainsäädännön jälkeen rakennettuja väestönsuojia voidaan kutsua moderneiksi suojiksi, joissa on nykyaikainen ilmanvaihtolaitteisto sekä rakennusvuodesta riippuen enemmän varusteita. Väestönsuojista noin 85 prosenttia on rakennettu vuoden 1971 jälkeen.

”Väestönsuoja kannattaa huoltaa”

Väestönsuojelutoimia edellyttäisi sota tai sen uhka, ja siten myös valmiuslain käyttöönotto. Väestöä voidaan suojata poikkeusoloissa monin eri tavoin.

Keskeisiä keinoja väestön suojaamiseen ovat evakuoinnit eli väestön siirtäminen turvallisemmalle alueelle, väestönsuojat ja tilapäiset väestönsuojat.

–Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sotilaallista uhkaa. Jos väestönsuojat otettaisiin joskus käyttöön, suojautumistarve olisi useimmiten paikallista. Lisäksi henkilömäärät eri alueilla muuttuisivat poikkeusoloissa. Suojautumistilanteessa alueilla on vähemmän ihmisiä kuin normaalitilanteissa. Suomi on myös suuri maa, jossa väestöä voitaisiin siirtää tarvittaessa.

Pasi muistuttaa, että väestönsuojat ovat arvokas osa kiinteistöä ja ne tarvitsevat säännöllistä huoltoa.

–Suojan huolto on varsin helppoa ja halpaa, joten sitä ei kannata jättää tekemättä.

Sisäministeriö selvittää myös väestönsuojien kuntoa Suomessa. Lopullisen selvityksen odotetaan valmistuvan elokuussa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *