Keskustelussa nousivat esiin erityisesti investointitarpeet isoihin inframuutoksiin: vetytalouteen, liikenteen sähköistämiseen, oikein mitoitettuun sähköverkkoon, teollisuuden prosesseihin, ilmastokestävään ruuantuotantoon ja kriittisten mineraalien tuotantoon.

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä korostaa, että vihreän siirtymän rahoitusta tarvitaan erityisesti suurten inframuutosten mahdollistamiseen. Investointiympäristön ennakoitavuus on yksi keskeinen vihreän siirtymän edellytys. Julkisella rahalla tulee vivuttaa yksityisiä investointeja vihreän siirtymän vauhdittamiseksi entistä tehokkaammin.

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli tämän viikkoisessa kokouksessaan keskeisistä investointitarpeista vihreän siirtymän edistämiseksi. Lisäksi pyöreä pöytä keskusteli siitä, miten oikeudenmukaisuuden eri näkökohtia on huomioitava vihreän siirtymän rahoituksessa.

Keskustelupiiri kerää yhteen laajan joukon toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Vihreän siirtymän rahoitusta selvittävän työryhmän alustavista näkemyksistä kertoi ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski. Toimista Suomen ns. hiilikädenjäljen eli tuotteiden ja toimialojen positiivisen ilmastovaikutuksen kasvattamiseksi alusti elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Janne Peljo.

Keskustelussa nousivat esiin erityisesti investointitarpeet isoihin inframuutoksiin: vetytalouteen, liikenteen sähköistämiseen, oikein mitoitettuun sähköverkkoon, teollisuuden prosesseihin, ilmastokestävään ruuantuotantoon ja kriittisten mineraalien tuotantoon, ympäristöministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Lisäksi pyöreä pöytä korosti, että luvituksen sujuvuus on investointien näkökulmasta avainasemassa. Jotta vihreää siirtymää voitaisiin viedä eteenpäin mahdollisimman vaikuttavasti, haitalliset tuet tulisi suunnata uudelleen ja politiikan huomioida vihreä siirtymä systemaattisesti eri sektoreilla. Tukia, jotka vauhdittavat kotitalouksien vihreää siirtymää ja kannustavat energiaremontteihin ja latausinfran rakentamiseen, tulisi jatkaa.

Keskustelussa korostui myös luontokadon ja ilmastokriisin yhteys. Rahoituksen tulee tukea molempien kriisien ratkaisua. Ilmastotoimet eivät saa heikentää luonnon monimuotoisuutta tai vaarantaa muiden ympäristötavoitteiden saavuttamista ja ns. ei merkittävää haittaa –periaate tulisi olla kattavasti käytössä, kun julkisen rahan käytöstä päätetään. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkeä investointi hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseksi.

Pyöreä pöytä painotti, että vihreä siirtymä on Suomelle ennen kaikkea mahdollisuus. Suomen, suomalaisten tuotteiden ja palveluiden, hiilikädenjäljen kasvattaminen synnyttää hyvinvointia, uutta työtä ja kaikille uusia mahdollisuuksia. Vihreässä siirtymässä on myös aloja, jotka eivät jatkossa menesty. Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta rahoitusta tulee suunnata näille rakennemuutoksen aloille neuvontaan ja uudelleenkoulutukseen.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *