Kauniaisten Thurmaninpuiston läpi virtaava Skvatterbäckin puro kerää hulevedet kaupungin keskusta-alueelta ja tekee puistosta kauniin virkistysalueen. (Kuva: HSY/Mikko Käkelä)

Ilmaston lämmetessä sademäärien arvioidaan kasvavan ja rankkasateiden voimistuvan. Samaan aikaan päällystetyn maanpinnan määrä kasvaa, kun kaupunkeja laajennetaan ja täydennetään. Tämä tuo haasteen hulevesien eli sade- ja sulamisvesien hallintaan.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) julkaisemassa raportissa on esitelty toimivia luontopohjaisia hulevesien hallinnan ratkaisuja pääkaupunkiseudulle.

Kasvillisuus on keskeisessä roolissa luontopohjaisissa ratkaisuissa

– Suurin osa nykyisestä hulevesiä ohjaavista rakenteista on rakennettu olosuhteisiin, jotka eivät vastaa tulevaisuuden ilmasto-olosuhteita. Luontopohjaisissa hulevesiratkaisuissa kasvillisuus, kuten viheralueet ja kasvikatot, ja muut vettä pidättävät rakenteet ovat tärkeässä roolissa, kertoo HSY:n ilmastoasiantuntija Maaria Parry HSY:n tiedotteessa.

Luontopohjaisissa ratkaisuissa hulevedet ohjataan pois teiltä tai pihoilta vesien luonnollista virtausta, imeytymistä ja haihduntaa hyödyntäen. HSY julkaisemassa raportissa on tarkasteltu, minkälaisia erilaisia ratkaisuja pääkaupunkiseudun kunnissa voitaisiin hyödyntää ja millaiset tekijät toisaalta edistävät ja toisaalta hidastavat niiden suunnittelua.

Hulevesiratkaisut voivat myös parantaa virkistysmahdollisuuksia

– Luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan saavuttaa monenlaisia hyötyjä. Hulevesien käsittelyn lisäksi ne voivat pitää yllä luonnon monimuotoisuutta ja kohentaa alueiden virkistysarvoja. Kohteita on tärkeä suunnitella avoimesti tiedottaen ja huomioitava, että ratkaisut tarvitsevat ylläpitoa ja huoltotoimenpiteitä toimiakseen, Parry sanoo.

Yksi esimerkki luontopohjaisista hulevesiratkaisuista on Kauniaisten Thurmaninpuisto. Sen läpi virtaavaan Skvatterbäckin purouomaan ohjautuvat kaupungin keskusta-alueen hulevedet.

Paikalla alun perin virrannutta puroa on muokattu pidättämään vettä ja tekemään puistosta viihtyisä ulkoilualue. Purouomaa ympäröiväksi kasvillisuudeksi on valittu helppohoitoisia ja vaihtuvia vesiolosuhteita sietäviä lajeja.

“Nature-based solutions for stormwater management in the Helsinki Metropolitan Area, Finland – Prerequisites and good practices” –raportti tukee luontopohjaisten hulevesien hallinnan ratkaisujen käyttöönottoa. Se esittelee erilaisia ratkaisuja ja niitä koskevia hyviä käytäntöjä.

Raportti on tuotettu osana “RAINMAN – Towards higher adaptive capacity in urban water management” -hanketta, jonka tarkoituksena on parantaa kaupunkien mahdollisuuksia vastata lisääntyvistä sademääristä aiheutuviin haasteisiin.

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *