Vuoden 2020 parhaana palkittu kuntagradu tutkii maankäytöstä vastaavien johtavien viranhaltijoiden kokemuksia roolistaan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä. (Kuva: Ville Miettinen)

Kuntaliitto on palkinnut hallintotieteiden maisteri Kaisu Sahamiehelle tunnustuksen vuoden 2020 parhaasta kunta-alan pro gradu –tutkielmasta.

Sahamiehen Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa tehty gradu Maankäyttö monialaisessa hyvinvoinnin edistämistyössä. Maankäytöstä vastaavien viranhaltijoiden hyvinvointikäsitykset ja -tiedon käyttö tarkastelee maankäytöstä vastaavien johtavien viranhaltijoiden kokemuksia roolistaan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä, ja millaisiin hyvinvointikäsityksiin ja hyvinvointitietoon he nojaavat työssään.

Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblomin mukaan hyvinvointi maankäytön suunnittelun näkökulmasta on ajankohtainen ja tärkeä, mutta melko vähän tutkittu aihe.

– Sahamiehen tutkielmalla on sekä uutuusarvoa että aitoa kysyntää ja käytettävyyttä kunnissa. Lisäksi aihepiirin merkitys kasvaa sote-uudistuksen myötä osana kuntien laaja-alaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, Pekola-Sjöblom sanoo Kuntaliiton tiedotteessa.

Kunniamaininnat myönnettiin ekonomiemagister Rosa Höykinpurolle tutkielmasta Koordinering av världens bäst fungerande stad – att kunna skapa nya koordineringsförfa-randen och rutiner efter en organisationsförändring sekä arkkitehti Panu-Petteri Kujalalle tutkielmasta Koskelan täydennysrakentamisen periaatteet.

Vuoden parhaana kunta-alan ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä palkittiin Karoliina Sutisen ja Virpi Gröhnin yamk-opinnäytetyöstä Kotikuntoutuksen juurtuminen ja kehittäminen. Karelia-ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä tarkoituksena oli kehittää kotihoidon työntekijöiden toimintaa kuntouttavan toimintamallin käytössä.

Marianne Pekola-Sjöblomin mukaan Sutisen ja Gröhnin opinnäytetyö on oiva esimerkki tiiviistä yhteistyöstä ammattikorkeakoulun ja alueen yhteisestä työelämälähtöisestä kehittämistyöstä.

– Opinnäytetyön tulokset ovat hyödynnettävissä kotikuntoutuksessa ja laajemminkin sote-palveluita kehitettäessä..

Kunniamaininnan saivat Emmi Tirri amk-opinnäytetyöstä ”Sokerina pohjalla: Taidekahvit -verkoston sisäisen vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen.” ja Päivi Tuppuraiselle yamk-opinnäytetyöstä ”Riskienhallinta osana sisäistä valvontaa: Posion kunnan riskienhallintapolitiikka”.

Kuntaliitto on vuodesta 1993 alkaen vuosittain palkinnut parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu –tasoisen opinnäytetyön.

– Arvioinnissa on kiinnitetty huomiota etenkin tutkielman tai opinnäytetyön käytännön hyödyllisyyteen kuntasektorille, Pekola-Sjöblom kertoo.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *