Ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteena on rajoittaa maapallon lämpeneminen mahdollisimman vähäiseksi. (Kuva: Sonja Eloranta)

Suomen ympäristökeskuksen (Syken) ennakkotietolaskelman mukaan kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 7,4 prosenttia vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna.

Syke tiedotti maanantaiaamuna (16.8.), että suurin pudotus tapahtui sähkön käytön päästöissä (-20,3 prosenttia).

– Oletettavaa on, että osa päästövähennyksistä tapahtui poikkeuksellisen koronavuoden seurauksena. Esimerkiksi tieliikenteessä päästöt vähenivät ajosuoritteiden laskun ja ajoneuvokannan sähköistymisen vuoksi, Syken erikoistutkija Santtu Karhinen sanoo.

– Koronavuoden seurauksia päästökehitykseen ei voida esittää suoraan, mutta poikkeusolojen vaikutuksia on mahdollista johtaa sähkön käytön, vesiliikenteen ja teollisuuden päästökehitykseen.

Sähkön käytön päästöjen laskua on edistänyt siirtyminen fossiilisten polttoaineiden käytöstä tuulivoimaan sekä lämpimän vuoden seurauksena laskenut sähkön kulutus.

Syken ennakkotietojen mukaan päästöt vähenivät kunnissa myös muilla sektoreilla. Kaukolämpöä tuotettiin enenevissä määrin biomassalla ja öljylämmityksestä siirryttiin vaihtoehtoisiin lämmitystapoihin.

Eniten päästöjä tieliikenteestä

Myönteinen päästökehitys on havaittavissa myös pidempää aikaväliä tarkasteltaessa. Päästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa Suomen kunnissa vuosina 2005—2020. Tällä aikavälillä kuntien keskimääräinen päästövähennys on ollut noin 24 prosenttia.

Vuonna 2020 eniten päästöjä aiheutui tieliikenteestä (26 %), maataloudesta (20 %), kaukolämmöstä (15 %) ja sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 11 %).

Uudellamaalla pienimmät asukaskohtaiset päästöt

Asukaskohtaiset päästöt laskivat kaikissa maakunnissa vuoden takaiseen verrattuna. Kuntien ja maakuntien välillä on kuitenkin suuria eroja päästöjen jakautumisessa eri sektoreille ja niiden kehityksessä.

Ennakkotietojen mukaan asukaskohtaiset päästöt ovat pienimmät eteläisissä maakunnissa edellisen vuoden tavoin.

Maakuntia vertailtaessa asukaskohtaiset päästöt olivat pienimmät Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Samassa vertailussa suurimmat asukaskohtaiset päästöt olivat Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla.

Maakuntien välillä eroja selittävät elinkeinorakenteiden, maantieteellisten ominaisuuksien, sääolosuhteiden ja kaukolämmön polttoainekäytön erot.

Kunnilla tärkeä rooli yhteistyössä

Valtaosa Suomen kunnista onnistui selkeästi vähentämään päästöjään vuonna 2020. Kouvolan kaupunki oli yksi onnistujista vuosien 2019 ja 2020 päästömäärien muutoksia katsottaessa.

Kouvolan kaupungissa päästöt vähenivät ennakkotietojen mukaan 8,7 prosenttia vuosia 2019 ja 2020 vertailtaessa. Samoja vuosia tarkasteltaessa kaikki asukaskohtaiset päästöt vähenivät 7,7 prosentin verran Kouvolassa.

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka muistuttaa, että ilmastopäästövähennystyötä tehdään yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa.

– Ilmastotyötä koskeva kehityksemme on mennyt parempaan suuntaan. Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä rooli ilmastotalkoissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *