Hus Logistiikan tutkimuskäsineiden hankinta oli toinen Vuoden taidokkain hankinta -tittelin voittajista. (Kuva: Pixabay)

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palkitsi vuosien 2019–2020 taidokkaimmat julkiset hankinnat tiistaina 13. huhtikuuta. Ensimmäiselle sijalle nousi poikkeuksellisesti kaksi hankintaa.

Vuoden taidokkain hankinta -tittelin saivat Hus Logistiikan tutkimuskäsineiden hankinta ja Tampereen kaupungin IoT-järjestelmän ja ulkovalaistuksen ohjauksen hankinta.

Voittajat valitsi hankintojen ammattilaisista koottu tuomaristo. Voittaneiden hankintojen osalta tuomaristo kiinnitti arvioinnissaan huomiota erityisesti hankintojen skaalautuvuuteen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Molemmat hankinnat nähtiin edelläkävijöinä ja uudenlaisten toimintatapojen luojina.

– Tällä kertaa finalisteista erottui kaksi hyvin erityyppistä, mutta silti yhteisellä nimittäjällä varustettua hankintaa. Niiden välille oli vaikea saada eroa. Siksi tänä vuonna pääpalkinto päädyttiin jakamaan kahdelle organisaatiolle, toteaa tuomariston puheenjohtajana toiminut neuvontayksikön johtava lakimies Katariina Huikko.

Lisäksi tuomaristo antoi hatunnoston arvoisen kunniamaininnan Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) kvanttitietokoneen hankinnalle. Yleisön suosikkihankinnaksi valikoitui Tampereen kaupungin hankinta.

Husin tutkimuskäsineiden hankinta: huomio vastuullisuuteen

Hus Logistiikan vuonna 2019 toteuttamassa tutkimuskäsineiden hankinnassa haluttiin luoda uusi toimintamalli vastuullisuuden huomioimiseen. Hankinnassa tehtiin yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Markkinavuoropuhelu toteutettiinkin niin kutsuttuna pyöreän pöydän keskusteluna.

Finnwatch ry auttoi suunnittelemaan hankintaa ja osallistui muun muassa markkinavuoropuheluun.

– Tuomaristo näki ansiokkaana erityisesti sen, että hankinnassa nivotaan yhteen sekä sosiaalinen kestävyys että ekologinen kestävyys. Kyseessä on loistokkaasti tehty ”tavanomainen” hankinta ja hankinnan lopputuloksilla on iso vaikuttavuus jokapäiväisessä käytössä olevien käsineiden kautta, Katariina Huikko kertaa tuomariston perusteluja.

Hankinnan lopputuloksena Husin valikoimassa päästiin eroon PVC-muovia sisältävistä vinyylikäsineistä.

Hus edellytti hankinnassa auditointiraporttia tuotteiden valmistuslaitoksista. Lisäksi sopimuskumppaniyritysten tuli hyväksyä sopimusehtona Code of Conduct -sopimusliite.

Huolimatta aiempaan verrattuna tiukoista vastuullisuuskriteereistä, hankinnalla saatiin aikaan säästöjä.

Tampereen IoT-alustan ja ulkovalaistuksen hankinta: kaksi samassa paketissa

Tampereen kaupunki yhdisti IoT-alustan hankinnan ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän ja kaupunkiympäristön tilannekuvasensoroinnin hankintaan. Vuosina 2019–2020 kilpailutetun hankinnan taustalla vaikutti muun muassa kaupungin strateginen tavoite avata toimintaansa yrityksille ja yhteisöille yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Markkinatoimijoiden kanssa käytävässä vuoropuhelussa Tampere varmisti, että hankinta on järkevää toteuttaa yhtenä kokonaisuutena eli allianssimallina. Kyseessä oli täysin uudenlainen hankinta, joka on herättänyt huomiota ja kiinnostusta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hankinnan hyödyt ovat skaalattavissa myös muihin Suomen ja Euroopan kaupunkeihin.

– Tuomaristo nosti arvioinnissaan hankinnan ansioksi sen, että Tampereen kaupunki on rohkeasti lähtenyt hakemaan uudenlaista hankintakokonaisuutta ja yhteistyömahdollisuuksia. Ansiokkaaksi nähtiin myös allianssimallin tyyppinen toteutus sekä uudenlaisen toiminnan luominen muun muassa ekosysteemiajattelun kautta, sanoo Katariina Huikko.

Vuoden taidokkain hankinta -kilpailusta

Vuoden taidokkain hankinta -kilpailu järjestettiin nyt toista kertaa. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö nostaa palkitsemisella esiin hankintayksiköiden onnistumisia ja hyviä käytäntöjä.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton ylläpitämä yksikkö. Se neuvoo maksutta ja valtakunnallisesti julkisia hankkijoita, kuten valtion toimijoita, kuntia, seurakuntia sekä muita hankintalain tarkoittamia yksiköitä.

Kilpailun tuomaristo koostui neuvontayksikön edustajan lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön, Aalto yliopiston, Oulun kaupungin sekä tarjoajapuolen edustajista.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *