Havainnekuva Tampereen Näsinsillasta, jonka käyttötarkoitus muutetaan palvelemaan paremmin tamperelaisia ja matkailijoita.

Tampereen Ranta-Tampellan ja Särkänniemen alueet yhdistävän Näsinsillan käyttötarkoitus muutetaan palvelemaan paremmin tamperelaisia ja matkailijoita.

Kahdesta sillasta muodostuvan Näsinsillan pohjoisesta puolesta tehdään kävelypainotteinen maisemasilta ja eteläinen puoli painotetaan pyörä- ja autoliikenteen yhteyksille. Pohjoisen Näsinsillan maisemointisuunnitelma on valmistunut ja muutos maisemasillaksi on alkamassa. Maisemasilta valmistuu vuonna 2022.

Tampereen ohikulkuliikenteen siirryttyä rantatunneliin jäi 46-vuotias Näsinsilta vaille käyttötarkoitusta. Siltaa harkittiin purettavaksi, mutta purkamisen haastavuuden ja siitä aiheutuvien kustannusten vuoksi päätettiin sillan käyttötarkoitus ideoida uudelleen. Maisemasillan innoittajana toimi Särkänniemeen suunniteltu laajempi elämysalue.

Maisemasillasta on suunniteltu Tampereelle uusi nähtävyys ja ajanviettopaikka. Maisemasilta tehdään puistomaiseksi ympäristöksi, jossa on vaikutteita jo olemassa olevan sillan rouheudesta ja ympäröivästä alueesta.

Silta on suunniteltu viipymiseen ja viihtymiseen. Sillan suuntaisesti kulkevat aaltoileva kävelyreitti ja istuskelumuuri. Puistomaisen sillan kasvillisuutta ovat erilaiset pienpuut, pensaat, niitty- ja heinäkasvit.

Leikkiä, elämyksiä, valoa ja väriä

Maisemasilta on jaettu liikkumisen- ja oleskelun alueisiin. Sillalle on suunniteltu keinuja, ja kumpuileva asfalttireitti on mahdollisuus esimerkiksi skuuttailulle. Varsinaisella oleskelutasolla on useita pienempiä istuskelualueita, joista on vaihtelevat näkymät eri suuntiin.

Esteetön oleskelu- ja istutusalue on kävelypintaa hieman korkeammalla, jotta maisemat näkyvät parhaalla tavalla. Näkö- ja tuulensuojaa sillalle antavat murretun oranssin sävyiset pylväsrivit, joista osa toimii myös köynnöskasvien tukena.

Valaistut pylväät jaksottavat maisemasiltaa ja luovat tilarajaa. Lisää väriä sillalle saadaan kirkkaan keltaisilla asfalttimaalauksilla.

Näsinsillan eteläisen ja pohjoisen puolen väliin on luvassa elämyksellinen kävelyreitti, jonka alapuolella näkyvät Tammerkosken pyörteet. Teräsritilöille toteutettu reitti on pimeään aikaan valaistu.

Järven- ja koskenrantojen reitit sekä virkistyksen ja vapaa-ajan mahdollisuuksien lisääminen järvenrannoille ovat Tampereen keskustan kehittämisen pääteemoja. Näsinsillan pohjoisen puolen muuttaminen maisemasillaksi kasvattaa rantareittien verkostoa ja sujuvoittaa kulkua kaupunginosien välillä.

Pohjoisen Näsinsillan maisemointisuunnitelma esiteltiin kaupunkikuvatoimikunnassa 26.1.2021. Seuraavaksi maisemasillan toteuttamiselle haetaan poikkeamislupaa nykyisestä asemakaavasta, sillä hanke etenee sen voimassaoloaikana. Uudessa Särkänniemen alueen asemakaavassa Näsinsillan pohjoinen puoli on merkitty puistosillaksi.

(Lähde: Tampereen kaupunki)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *