Kuntainnovaatioilla halutaan ehkäistä esimerkiksi toisen asteen opiskelujen keskeytyksiä. (Kuva: Ville Miettinen)

Klash-kuntainnovaatiokilpailun toteutukset etenevät. Viime viikolla valmistui selvitys haja-asutusalueiden liikkumispalveluiden järjestämisestä. Hyvässä vauhdissa on myös Nuoret opintopolulle -pilotti, jossa etsitään ratkaisua toisen asteen opintojen keskeyttämiseen.

Erityisasiantuntija Laura Lyly Kuntaliitosta kertoo liikkumispalveluiden KaikkiKyytiin-selvityksen osoittaneen simulointien avulla, että kunnan tarjoamat kuljetukset ja kimppakyydit voi integroida kokonaisuudeksi, joka paitsi parantaa liikkumispalveluiden tarjontaa, voi myös olla kustannustehokkaampaa. Samalla päästään vähentämään nopeasti yksityisautoilua ja päästöjä.

Selvityksessä tuli esille muun muassa, että digitaalisten välitysjärjestelmien avulla voidaan hyödyntää samaa ajoneuvokapasiteettia. Kun matkoja yhdistellään ja ketjutetaan, operointi on myös liikenteenharjoittajalle kannattavaa.

Selvityksen tiivistelmän voi ladata täältä.

 Vähemmän opintojen keskeytyksiä

Hyviä väliaikatietoja on saatu myös nuorten opintopolun pilotista. Klash-kilpailussa haettiin ratkaisua opintojen keskeyttämisen ehkäisyn lisäksi oman opintopolun löytämiseen ja siihen sitoutumiseen.

Tutkimuksien perustella tiedetään, että nuorten elämänhallinnan, hyvinvoinnin ja sosiaalisen aseman ongelmat ennakoivat opiskelun keskeyttämistä, mikä puolestaan lisää syrjäytymisen riskiä.

Kilpailun voittaja, Annie Advisor, puuttuu tilanteeseen datalla ja teknologialla. Siinä automatisoitujen kysymysten avulla tunnistetaan opiskelijat, joilla on huolia, kysymyksiä tai tuen tarvetta, sekä ohjataan heidät esimerkiksi keskustelemaan opinto-ohjaajan kanssa.

Kun tuen tarve huomataan ajoissa, päästään ehkäisemään ongelmien kasautumista ja opintojen keskeyttämistä.

Sovellus lähettää massakyselyjä opiskelijoille. Niissä kysytään esimerkiksi, mitä opiskelijalle kuuluu, mikä opintojakso on lähestymässä ja haluaisiko tämä jutella jostakin asiasta.

Pilottia kokeillaan Vantaalla, jossa mukana on Vantaan Varian ammattioppilaitos.

– Jo tähän mennessä on tullut tukipyyntöjä ja ilmi on tullut useita opiskelijoita, joilla on ollut tarve päästä keskustelemaan koulun henkilökunnan kanssa opintoihin tai mm. elämänhallintaan liittyvistä asioista, Lyly kertoo.

Pilotin tulokset valmistuvat keväällä 2022

Naapuriapu naapuruston tietoon

Joensuussa puolestaan on käynnissä syksyyn mennessä valmistuva pilotti, jossa aktivoidaan kuntalaisia osallistumaan omannäköiseen toimintaan. Yhteisellä Kuntamatch-osallisuusalustalla voi ilmoittaa olevansa valmis esimerkiksi tarjoamaan naapuriapua tai vaikka järjestämään musiikkitapahtuman. Yhtä lailla avun tarvitsija voi kertoa tilanteestaan.

Pilotin aikana kunnan toimintaa käydään läpi yleisemmin ja selvitetään esimerkiksi, onko kunnassa turhia esteitä, joita voitaisiin helpottaa tai poistaa.

Klash-kuntainnovaatiokilpailun voittajat julkistettiin reilu vuosi sitten. Klashin taustalla on yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Olennaista on, että toimivat pilotit voidaan skaalata muidenkin kuntien käyttöön.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.