Nyt pääsee kommentoimaan Helsingin asumisen ja maankäytön ohjelmaluonnosta. (Kuva: Jussi Hellsten)

Helsingin kaupungin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-ohjelma) määritellään asumiseen liittyviä tavoitteita seuraavien neljän vuoden ajalle. Ohjelmaluonnoksen kommentointi on mahdollista Kerro kantasi -palvelussa 10.9. saakka.

Kaupungin tehtävänä on huolehtia asuntotuotannon edellytyksistä, kuten kaavoituksen ja maapolitiikan toimivuudesta ja tehokkuudesta sekä asuinalueiden eriytymisen ehkäisemisestä. Helsinki onkin asuntopoliittisten ohjelmien avulla vaikuttanut kaupungin asunto-olojen kehittymiseen vuosikymmenten ajan.

Suunnittelua ohjaa valtuustokausittain laadittava asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma). Vuonna 2020 on tulossa uusi AM-ohjelma valtuustokäsittelyyn loppusyksystä.

Helsinki kysyy nyt kaupunkilaisilta, mikä tekee asumisesta hyvää. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus kommentoida 2020 AM-ohjelman teemoja Kerro kantasi -palvelussa 10.9. saakka.

Ohjelmassa esitetyt tavoitteet koskevat neljää teemaa:

1)    Riittävän asuntotuotannon määrän varmistaminen

Paljonko asuntoja valmistuu vuosittain, paljonko asuntoja kaavoitetaan.

2)    Asuntotuotannon monipuolisen laadun turvaaminen

Paljonko rakennetaan esimerkiksi vuokra-, asumisoikeus-, Hitas-, ja omistusasuntoja, paljonko isoja ja pieniä asuntoja, paljonko ikäihmisten tai eritysryhmien asuntoja.

3)    Elinvoimaiset alueet ja alueellisen eriytymisen ehkäiseminen

Estetään eriytymistä kaupunkiuudistuksella, edistetään täydennysrakentamista.

4)    Asuntokannan ja asunto-omaisuuden kehittäminen

Edistetään vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä ja kehitetään kaupungin omaa asuntokantaa ilmastoviisaasti.

Palvelussa voi kommentoida oman kiinnostuksen mukaan yhtä tai useampaa teemaa tai niiden alla olevia tavoitteita. Kyselystä löytyy myös linkki ohjelmaluonnokseen.

Kommentteja käytetään ohjelman jatkokehittämisessä ja tavoitteena on saada palautetta tavoitteiden sisällöstä, tavoitetasosta sekä ohjelman sisällöllisestä kattavuudesta.

Kerro kantasi –kysely

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaluonnos

(Lähde: Helsingin kaupunginkanslia)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *