Mukaan valitut kahdeksan kokeilua testaavat uudentyyppisiä ratkaisuja, joilla viherympäristön terveysvaikutuksia voidaan hyödyntää ja vahvistaa. (Kuva: Heli Sorjonen)

Kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä vauhdittava Kestävä kaupunki -ohjelma käynnistää kahdeksan kokeilua. Kokeilut testaavat uudentyyppisiä ratkaisuja, joilla viherympäristön terveysvaikutuksia voidaan hyödyntää ja vahvistaa. Ohjelmassa on tekeillä myös opas, joka esittelee lähivihreän terveyshyötyjä.

Käynnistyvissä kokeiluissa testataan muun muassa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen viheralueiden yhteisöllistä kehittämistä, kaupunkiviljelyyn soveltuvaa puurakenteista ulkoviherseinää, yhteisöllistä taidepuutarhaa sekä työhyvinvoinnin kehittämistä viherympäristöä hyödyntäen.

Avustushaussa etsittiin kokeiluja, jotka kehittävät esimerkiksi asukkaiden terveyttä tukevaa viherrakennetta, viihtyisyyttä lisääviä paikallisia viherratkaisuja tai viherympäristön hyödyntämistä sosiaali-, terveys-, koulutus- tai kulttuurisektorin palveluissa. Hakuun saapui 23 hakemusta, jotka arvioi ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajista koostunut arviointiraati.

Ympäristöministeriö myöntää nyt käynnistyville kokeiluille yhteensä noin 190 000 euroa. Rahallisen tuen lisäksi Kestävä kaupunki -ohjelma tarjoaa asiantuntijatukea kokeilujen toteutukseen, viestintään ja vaikuttavuuteen.

Avustusta saavat hankkeet

(Hakija, hanke ja avustuksen suuruus)

  • 3point Oy. AI- ja konenäkömenetelmät seudullisen maanpeiteluokittelun parantamisessa. 12 000 e.
  • Espoon kaupunki. Tiivistyvien kaupunkien monihyödylliset yleiset alueet. 30 000 e.
  • Green House Effect Oy. Yhteisöllistä vertikaaliviljelyä. 40 000 e.
  • Iin kunta. Lähde-puiston yhteisöllinen taidepuutarha. 15 000 e.
  • Jämsän kaupunki. Esteetön aistipolku. 18 000 e.
  • Lapuan kaupunki. Erityisryhmien ulkoilualueiden kehittäminen. 21 300 e.
  • Oulun yliopisto. Tiimihenkeä ja työhyvinvointia luontoympäristössä. 40 398 e.
  • Porvoo Event Factory Oy/Taidetehdas. Luomunautintoja katolta. 12 000 e.

Opas lähivihreän terveyshyödyistä

Ohjelmassa on tekeillä myös lähiviheralueiden ja luontokosketuksen terveys- ja hyvinvointihyötyjä esiin tuova opas, johon kootaan aiheesta sekä tutkimustietoa että käytännön esimerkkejä. Syksyllä julkaistavan tietopaketin työnimi on Elämänmittainen lähivihreäpolku.

Ympäristöministeriön rahoittaman oppaan toteutuksesta vastaavat Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Tapio Oy. Tietopaketti on suunnattu erityisesti kuntien ja kaupunkien työntekijöille ja päättäjille.

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma vauhdittaa kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä yhteistyössä ministeriöiden, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjelmassa muun muassa ratkotaan kaupunkien yhteisiä kestävyyshaasteita, kehitetään uusia ratkaisuja käytännön kokeiluissa ja kehittämishankkeissa, edistetään hyvien käytäntöjen leviämistä ja laajentamista sekä vahvistetaan kansainvälistä kokemusten vaihtoa.

Toiminnan pääteemat ovat vähähiilisyys, älykkyys, terveellisyys ja sosiaalinen kestävyys, ja uusia ratkaisuja etsitään erityisesti näitä teemoja läpileikkaaviin kysymyksiin.

(Lähde: Ympäristöministeriö)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *