Hanasaaren voimala siirretään varakäyttöön suunniteltua sulkemista aiemmin vuoden 2023 aikana. (Kuva: Ville Miettinen)

Helsingin energiayhtiön Helenin Vuosaaren rakentaman biolämpölaitoksen käyttöönottoa pystytään aikaistamaan vuodella, jolloin myös Hanasaaren voimalaitoksen siirtämistä pois kivihiilen polttamisesta voidaan aikaistaa.

– Vuosaaren biolämpölaitoksen käyttöönoton aikaistaminen mahdollistaa sen, että Hanasaaren yhteistuotantolaitos voidaan siirtää varakäyttöön suunniteltua sulkemista aiemmin eli jo vuoden 2023 aikana, kertoo toimitusjohtaja Pekka Manninen Helenistä.

– Hanasaaren lämmöntuotannon korvaamiseksi tarvitaan vielä biopolttoaineita, jotta lämmönsaanti voidaan turvata myös kylmänä talviaikana. Salmisaareen etsimme muita ratkaisuja, Manninen sanoo.

Helen on rakentamassa Vuosaareen biolämpölaitosta, jossa hyödynnetään ainutlaatuista energiatehokkuutta ja savukaasujen hukkalämmöt hyödynnetään ennennäkemättömällä tavalla. Investoinnilla ei arvioida olevan vaikutuksia kaukolämmön hintaan.

Hiilineutraali 2035

Helenin tavoitteena on olla hiilineutraali 2035, mutta kivihiilestä luovutaan vaiheittain jo aiemmin. Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä, ja sen lämmöntuotanto korvataan lämmön kierrättämisellä lämpöpumpuilla, energian varastoinnilla sekä Vuosaareen rakennettavalla biolämpölaitoksella, josta on nyt tehty investointipäätös.

Biolämpölaitos tarvitaan, jotta Helsingin lämmöntarve voidaan turvata myös kylmänä talviaikana. Salmisaaressa kivihiili korvataan viimeistään 2029.

Vuosaaren biolämpölaitoksen rakentaminen alkaa maansiirtotöillä tänä keväänä, ja varsinaiseen rakentamiseen päästään syksyllä 2020. Tavoitteena on saada lämpölaitos tuotantokäyttöön lämmityskaudella 2022 – 2023 eli jo noin vuotta ennakoitua aiemmin.

Helen jatkaa edelleen investointeja energian laajamittaiseen kierrättämiseen lämpöpumpuilla, samoin hankkeita on vireillä lämmön varastointiin. Selvityksessä on myös geotermisen lämmön hyödyntäminen ja hieman pidemmällä aikavälillä esimerkiksi modulaariset pienydinvoimalat. Salmisaaressa ensisijainen tavoite on korvata kivihiili ratkaisuilla, jotka eivät perustu polttamiseen.

Hukkalämmöt talteen kahteen kertaan

Uudesta biolämpölaitoksesta rakennetaan mahdollisimman joustava myös tulevaisuuden ratkaisuja ajatellen. Laitoksen suunnittelussa ja mitoituksessa on huomioitu monipuolisesti esimerkiksi erilaisten polttoainejakeiden käyttömahdollisuus. Myös lämmönsiirtoyhteyksissä huomioidaan Vuosaaren energiantuotantoalueen jatkokehittäminen.

Biolämpölaitoksen pääpolttoaineena on metsätalouden sivutuotteena syntyvä metsähake, joka ei ole muutoin hyödynnettävissä. Hankittava polttoaine on kestävyyssertifioitua tai muulla tavoin alkuperävalvottua.

Biolämpölaitoksen energiatehokkuudessa hyödynnetään savukaasujen lämmöntalteenottolaitosta ja absorptiolämpöpumppuja.

– Savukaasut johdetaan polttoprosessin jälkeen lämmöntalteenottolaitokselle ja sieltä edelleen erillisille absorptiolämpöpumpuille. Tällä tavoin saamme hyödynnettyä polttoaineen mahdollisimman tehokkaasti, ja kaksinkertaisen lämmöntalteenoton ansiosta piippuun menee enää 10 – 20 asteista savukaasua, kertoo projektipäällikkö Antti Saikkonen Helenistä.

(Lähde: Helen Oy)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.