Hämeenlinnan kaupunki on yksi Kestävä kaupunki -ohjelman avustuksen saajista. (Kuva: Ville Miettinen)

Kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä vauhdittavan Kestävä kaupunki -ohjelman toisessa kokeiluhaussa on valittu rahoitettavaksi kymmenen uutta kokeilua.

Hankkeissa kehitetään muun muassa nuorten ja maahanmuuttajien osallistumista lähiympäristönsä kehittämiseen, työkaluja asuinalueiden eriytymiskehityksen seurantaan sekä kestävän asumisen kummitoimintaa pitkäaikaisasunnottomien tuetussa asumisessa.

Avustushaussa etsittiin kaupunkien ja kuntien sosiaalista kestävyyttä edistäviä kokeiluja, jotka testaavat uusia ratkaisuja tai olemassa olevien laajempaa toimivuutta. Tuettaviin hankkeisiin tuli sisältyä yhteistyötä kuntaorganisaation sisällä, kuntien välillä tai kunnan ja muiden toimijoiden välillä.

– Haussa menestyivät erityisesti hankkeet, joissa testattavia toimintatapoja on mahdollista laajentaa kunnan sisällä tai levittää muihin kuntiin tai muille kunnan toimialoille. Useat rahoitettavista hankkeista tukevat kuntien strategioiden sekä hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista, kertoo ohjelmapäällikkö Virve Hokkanen ympäristöministeriöstä tiedotteessaan.

Avustuksia lähes 250 000 eurolla

Kestävä kaupunki -ohjelma on ympäristöministeriön koordinoima hanke, jonka tarkoituksena on vauhdittaa kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä yhdessä ministeriöiden, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminnan pääteemat ovat vähähiilisyys, älykkyys, terveellisyys ja sosiaalinen kestävyys, ja uusia ratkaisuja etsitään erityisesti teemoja läpileikkaaviin kysymyksiin.

Hakuun saapui 33 hakemusta, joissa oli mukana lähes 40 kuntaa ja noin 100 muuta toimijaa. Hakemusten arvioinnista vastasi ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kuntaliiton edustajista koostunut arviointiraati.

Tämänkertaisessa kokeiluhaussa myönnettiin avustuksia kymmenelle hankkeelle lähes 250 000 euron edestä. Avustettaviin hankkeisiin osallistuu yhteensä 18 kuntaa ja yli 20 muuta toimijaa.

Rahallisen tuen lisäksi Kestävä kaupunki -ohjelma tarjoaa asiantuntijatukea kokeilujen toteutukseen verkostoitumiseen ja viestintään. Kokeilujen fasilitoinnissa ohjelman yhteistyökumppanina toimii Motiva Oy.

Ohjelman seuraava kokeiluhaku käynnistyy tammi-helmikuussa.

Kaikki avustuksen saaneet hankkeet:

Helsingin kaupunki: Maahanmuuttajataustaisten osallistuminen oman asuinympäristönsä kehittämiseen Helsingissä
20 000 euroa

HSY: Kestävän asumisen kummikokeilu
30 000 euroa

Hämeenlinnan kaupunki: Hyvät Eväät
15 000 euroa

Jyväskylän kaupunki: Pupu, bunny, ’arnab – osallisuus monikulttuurisessa kaupunkiympäristössä
20 580 euroa

Kangasalan kaupunki: Kävelevät kaupunkilabrat nuorille
30 000 euroa

Lappeenrannan kaupunki: Kierrätysmateriaali ympäristökeksinnöksi
30 000 euroa

Riihimäen kaupunki: Kestävä Elämä Riihimäkeläisille (KERI)
30 000 euroa

Sipoon kunta: Osallistuva budjetointi -menetelmän käyttö Sipoon Nikkilän keskuspuiston suunnittelussa ja toteutuksessa
21 000 euroa

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä: Asuinalueiden eriytymiskehityksen seurantatyökalun seudullistaminen ja hyödyntäminen seudullisen asuntopolitiikan määrittämisessä ja hyvinvointipalvelujen suunnittelussa
30 000 euroa

Vaasan kaupunki: Vähäkyrön kulttuurikehä
22 500 euroa

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.