Vantaan purotalkkarit Jukka Suomela (vas.) ja Janne Kuusela varmistavat Vantaan Kylmäojalla, että meritaimenen kutemiselle on hyvät mahdollisuudet. (Kuva: Ismo Tuormaa)

Vantaan alueella virtaaviin puroihin on noussut tänä syksynä taimenia kutemaan enemmän kuin miesmuistiin. Erittäin uhanalaiseksi luokitellun meritaimenen kannalta tämä on rohkaiseva uutinen. Puroilla osittain talkoilla tehty kunnostustyö tuottaa nyt hedelmää.

Kaupunkialueella virtaavat purot ovat kuitenkin herkästi haavoittuvia. Kutevien taimenten suuresta määrästä huolimatta poikaset voivat jäädä syntymättä tai ne saattavat menehtyä esimerkiksi jätevesipäästön seurauksena.

Viime syksynä esimerkiksi Kylmäojassa oli runsaasti kutevia taimenia, mutta keväällä purosta ei löytynyt kuin yksittäisiä vastakuoriutuneita poikasia. Edellisvuonna sen sijaan poikasia syntyi ennätysmäärä. Ei ole selvinnyt, mihin mäti tai pienpoikaset Kylmäojassa menehtyivät, mutta todennäköisesti puroon on talvella tai aikaisin keväällä lorahtanut jätevettä tai muuta sinne kuulumatonta ainetta.

Tänä syksynä Kylmäojan kutupesien laskennassa löydettiin kunnostetuilta 39 kutusoraikolta peräti 108 kutupesää.

Vantaan kaupungin kalastusteknikko Markku Tiusanen muistuttaa, ettei sadevesikaivoihin ja hulevesiviemäreihin pidä kaataa kemikaaleja tai mitään luontoon kuulumatonta.

-Moni kuvittelee virheellisesti, että hulevesiviemäreistä vesi johdettaisiin jätevesilaitokselle. Näin ei ole, vaan vesi johdetaan lähipuroon, Tiusanen sanoo.

Ongelmana puroissa on myös kalojen vaelluksen estävien patojen ja tukosten muodostuminen. Puron poikki kaatunut puu voi ajan myötä muodostaa patoa ja lopulta tukkia koko puron. Tiusanen huomauttaa, että myös ihmiset saattavat kasteluveden ottamiseksi tai vaikkapa uimapaikan toteuttamiseksi padota puron luvattomasti. Pahimmillaan se voi vaikeuttaa tai jopa estää kalojen vaellusta kutupaikoilleen.

(Lähde: Vantaa)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.