Jyväskylä pohtii energiayhtiönsä vähemmistöosuuden myymistä ja rahojen kierrätystä "kaupungin elinvoiman ja investointikyvyn parantamiseksi."

Jyväskylän kaupunki aikoo selvittää energia- ja vesiyhtiönsä Alvan vähemmistöosuuden myyntiä. Kaupungin energia- ja vesiyhtiön Jyväskylän Energia Oy:n nimi muutettiin viime viikolla Alva-yhtiöt Oy -nimiseksi.

Kaupunki on jatkanut syksyn 2019 aikana alkuvuonna aloittamiaan Alvan omistajapoliittisten vaihtoehtojen arviointeja ja kaupunginhallitus on päättänyt teettää Alvan omistuksesta ulkopuolisen tahon toimesta esiselvityksen.

Kaupungin tavoitteena on selvittää omistajakumppanin mukaantuloa Alvan liiketoiminnan kasvun tukemiseksi sekä toimintamallia energia- ja vesitoimialan riskien hajauttamiseksi. Samalla arvioidaan mahdollista pääomien kierrätystä kaupungin elinvoiman ja investointikyvyn parantamiseksi.

Jyväskylän kaupungin omistusintressi Alvaan on strateginen ja taloudellinen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki omistaa jatkossakin enemmistön yhtiöstä ja esiselvityksen tarkoituksena on selvittää tarkemmin Alvan vähemmistöosuuden myyntiä.

Viime vuosina energia- ja vesitoimiala ovat olleet murroksessa ja siten myös Alvan strategia ja liiketoiminta ovat muuttuneet. Yhtiön kasvun myötä myös liiketoiminnalliset riskit ovat kasvaneet ja muuttaneet muotoaan.

Jyväskylän kaupunki harjoittaa aktiivista omistajapolitiikkaa ja haluaa seurata ajan ilmiöitä ja toimialan murrosta sekä niiden vaikutuksia Alvan toimintaan ja tulevaisuuteen.

Esiselvityksessä tarkasteltavia osa-alueita ovat mm. Alvan arvonmääritys, yritysjärjestelyn rakenteen tarkentaminen sekä arvio yritysjärjestelyn keskeisistä vaikutuksista Alvan johtamisen ja omistamisen kannalta.

Selvityksessä myös kartoitetaan ja luodaan kriteerejä mahdolliselle omistajakumppanille ja arvioidaan järjestelyn vaikutuksia ja riskejä sekä kaupungin että Alvan näkökulmasta.

Jyväskylän kaupunginhallitus käy läpi esiselvityksen tulokset vuoden 2019 loppuun mennessä ja päättää selvityksen perusteella mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Mikäli yritysjärjestelyä päätetään edistää, tavoitteena on järjestelyn loppuun saattaminen kilpailullisen prosessin tuloksena kesään 2020 mennessä. Mahdollisesta osakkeiden myynnistä päättää kaupunginvaltuusto.

(Lähde: Jyväskylän kaupunki)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.