Yleis- ja asemakaavat ovat poistumassa mrl:n uudistuksessa. Tilalle on tulossa kuntakaava, jota pääsee kokeilemaan Kuntaliiton simulaatioissa. (Kuva: Pekka Fali)

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa on esitetty nykyisen yleis- ja asemakaavoituksen korvaamista yhdellä kuntakaavalla. Kuntaliitto on käynnistänyt kuntakaavasimulaation, jossa selvitetään yhdessä kuntien kanssa, miten yhteen kuntakaavaan siirtyminen vaikuttaisi kunnan yhdyskuntarakentamisen prosessiin ja mahdollisuuksiin huolehtia yhdyskuntien kestävästä kehittämisestä.

-Hankkeessa simuloidaan yhden kuntakaavan mallia Jyväskylän, Lappeenrannan, Hyvinkään, Iisalmen ja Ilmajoen tietyissä hankkeissa. Lisäksi toivomme laajasti muita kuntia mukaan sparraajiksi, kertoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Anne Jarva.

Hanke toteutetaan verkkotyöpajojen sarjana. Työpajoissa keskustellaan yhden kuntakaavan mallista ja testataan sen toimivuutta käytännön kaavatilanteissa. Työpajat on tarkoitettu kuntien asiantuntijoille, ja niihin voi osallistua etänä tai paikan päällä Kuntatalolla.

Hanke etenee yhteistyössä ympäristöministeriön Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset (TUMA) -hankkeen kanssa. Hankkeet sparraavat toisiaan erityisesti siinä, millä tavoin yhden kuntakaavan malli voisi olla toteutettavissa sekä mitä mahdollisuuksia ja haasteita yhden kuntakaavan käyttöön voisi liittyä.

Kuntakaavasimulaation tulokset esitellään seminaarissa 11.12.2019.

Kaavasimulaatioon voi tutustua työpajoihin ja myös ilmoittautua mukaan täällä.

Lisätietoja Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta: kuntaliitto.fi/mrl

(Lähde: Kuntaliitto)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

 1. Kaavasimulaatiosta tulee kuulla ihan tavallaisia kansalaisia ja kuntalaisia. Esim. Jyväskylässä kaavoitattajat ajattelevat vain sitä, miten kaava saadaan mahdollisimman pian ja vaivatta ja valituksitta voimaan. Ja näinhän se ei voi toimia ”yhden kaava” -mallissakaan.

  Kaavoituksesta, maankäytöstä ja rakentamisesta tulee kuulla ihan yksittäisiä kuntalaisia ja kansalaisia. Kunta, kuntaliitto, kaavoittajat, Rakennusliitto ym. puolen tahot ovat kaikki samalla puolella; heidän vastapuolellaan yrittävät toimia luonnon- ja kulttuurinsuojelijat sekä yhdistykset sekä kaupunkien lähimetsiä ja luontoa arvostavat henkilöt.

  EU-oikeudenkin mukaan kansalaisia ja kuntalaisia tulee kuulla. Myös oma perustuslakimme (20 §, 21 §), Århusin sopimus ja Faron yleispuitesopimuskin oikeuttavat kanslaisten/kuntalaisten vaikutus- ja valitusmahdollisuudet, joista ei voida poiketa.

  Nyt tehtävän kaavauudistuksen yhteydessä on erittäin vahingollinen Kokeilulaki kevennettyjen rakentamismäärysten osalta lakkautettava.

  Jyväskylän kaavoitus-, rakentaminen- ja maankäyttö ilman kuntalaisten kuulemista tulee lopettaa: Rise-avovankilakampus on ”hyvä huono” esimerkki siitä, miten rakennus nousee täyteen mittaansa ilman yhtäkään lainvoimaista lupaa, Tourujokirantaan haavoittuvalle uhanalaiselle luontotyypille suojeltavine lajeineen ja RKY2009-kohteiden lähinaapuriin.

  Jyväskylä ei ole lainkaan hyvä kokeilija tällaiselle pilottihankkeelle – valitettavasti.

 2. Edellisessä kommentissa yksittäinen jyväskyläläinen katselee kaavoitusta omasta kapeasta näkökulmastaan. Kasvavan Jyväskylän kaupunkisuunnittelu on erittäin ammattitaitoista ja myös kuntalaisia osallistavaa. Aina ei vain voi miellyttää kaikkia. Kaavaselostuksen kartasta näkee, että avovankilan tontti sijaitsee vilkkaan liikenteen alueella moottoritien ja rautatien katveeseen jääneellä joutomaalla, jota harva kuvailisi haavoittuvaksi ja uhanalaiseksi luontotyypiksi. Yhteiskunnalliseen vastuullisuuteen kuuluu huolehtia siitä, että myös Rikosseuraamuslaitoksellakin on asialliset toimintatilat, joilla turvataan edellytykset hoitaa tuloksellisesti lakisääteistä tehtäväänsä, johon meidän yhteisiä verorahoja käytetään. Pienen aktiivijoukon valittaminen kaavasta näyttäytyy hankkeen vastustamiseen liittyvänä kiusantekona, joka tulee kalliiksi kaikille osapuolille. Valittajille on esitetty kutsuja keskusteluun kaavoittajan kanssa, mutta siihen ei heillä ole ollut halukkuutta. Tässä linkki Ramoninkatu 4 asemakaavaan: http://www2.jkl.fi/kaavakartat/14_059/14_059_kaavaselostus_liitteineen_lopullinen.pdf