Espoon Otaniemessä sijaitsevan Fortumin voimalan vieressä valmistuva geolämpövoimala tuottaa parhaimmillaan 10 prosenttia Espoon kaukolämmöstä. (Kuva: Markku Vento)

Fortum ja Espoon kaupunki ovat sitoutuneet hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella toimivassa kaukolämpöverkossa 2020-luvun aikana. Nyt kehitystyötä kiihdytetään asettamalla uudeksi välitavoitteeksi kivihiilestä luopuminen vuoden 2025 aikana. Kiihdytettyä 2020-luvun hiilineutraalisuusprojektia kutsutaan nimellä Espoo Clean Heat.

-Fortumin päätös luopua kivihiilen käytöstä ja kaukolämmön muuttaminen hiilineutraaliksi on merkittävin ilmastoteko Espoossa. Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali ensi vuosikymmenellä. Espoo on sitoutunut YK:n edelläkävijäkaupunkina kehittämään ratkaisuja, jotka tukevat hiilineutraalia elämää kaupungeissa. Energiaratkaisuilla on tässä merkittävä rooli, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sanoo.

-Espoossa kehitetyt ja käyttöönotetut uudet puhtaat energiaratkaisut ovat hienoja esimerkkejä maailmalle kestävistä innovaatioista.

-Suljemme toisen kivihiiliyksiköistämme jo ensi kesänä lopullisesti. Jäljelle jäävän kivihiilituotannon korvaamiseksi haemme uusia ratkaisuja datakeskusten, jätevesien ja teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntämisestä, sähköisistä lämpöpumpuista, geotermisestä lämmöstä, älykkäistä kulutusjoustoratkaisuista ja bioenergiasta, Fortumin Suomen lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnasta vastaava johtaja Timo Piispa sanoo.

-Koska keskitymme polttovapaiden lämmitysratkaisujen löytämiseen, hallitusohjelmassa olevat kirjaukset kaukolämpöverkkoon kytkettyjen lämpöpumppujen ja datakeskusten nykyistä alhaisemmasta sähköverosta ovat avainasemassa tavoitteemme saavuttamiseksi.

Selkeät askelmerkit kohti hiilineutraalia kaukolämpöä

Hiljan tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaiset näkevät yritykset kansalaista merkittävämpänä toimijana ilmastomuutoksen hillitsemisessä. Fortum ja Espoon kaupunki ovat yhdessä ottaneet merkittäviä askelia kivihiilen korvaamiseksi hiilineutraaleilla ratkaisuilla.

Kivenlahden uusi biolämpölaitos aloittaa toimintansa ensi kesänä, Otaniemen geolämpölaitoksen odotetaan aloittavan ensi vuoden lopulla ja uusi jäteveden hukkalämpöjä hyödyntävä lämpöpumppuyksikkö aloittaa Suomenojan voimalaitoksella vuonna 2021. Näillä toimilla Espoon kaukolämmöntuotanto saavuttaa 50% hiilineutraaliuden vuonna 2022.

Kivihiilestä luopuminen vuonna 2025 nostaa hiilineutraalin tuotannon osuuden noin 85 %:iin.

-Datakeskusten sijoittuminen Espooseen ja geotermisen energian käyttöönotto ovat nyt ajankohtaisia yhteisiä kehittämiskohteita. Tämän lisäksi on tärkeää energiatehokkuuden parantaminen ja älykäs lämmönohjaus rakennuksissa, jota hyödynnetään jo kaikissa Espoon asuntojen kohteissa. Erityisesti yhteistyötä suunnataan sellaisiin ratkaisuihin, jossa energiaa tuotetaan polttamisen sijaan muilla ratkaisuilla, Espoon kaupungin kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala sanoo.

Suomalaiset tuntevat kaukolämmön toiminnan heikosti

Kaukolämpö on ehdottomasti Suomen yleisin lämmitysmuoto: Energiateollisuuden mukaan lähes 60 prosenttia koko uudisrakentamisen tilavuudesta lämpiää kaukolämmöllä. Fortumin tekemän kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset kuitenkin tuntevat kaukolämmön toimintaperiaatteen heikosti: yli kolmannes suomalaisista ei osaa sanoa mistä kaukolämmön lämpö tuotetaan.

-Kaukolämmön toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen: vesi lämmitetään teknologisen ratkaisun avulla ja tämä vesi kiertää putkissa kaupungin alla lämmittäen rakennuksia. Ilmastovaikutukset ovat pitkälti kiinni siitä millä teknologialla vesi lämmitetään. Kuten autoteollisuudessa luovutaan parhaillaan polttomoottoreista, myös lämmöntuotannossa etsimme tapoja tuottaa lämpöä ilman polttamista – esimerkiksi sähköisillä lämpöpumpuilla hukkalämpöjä hyödyntäen. Pohjoismaisessa sähkömarkkinassa jo 80 prosenttia sähköstä on hiilineutraalia, Piispa sanoo.

Espoo Clean Heat – Hiilineutraali kaukolämpö Espooseen 2020-luvulla

Espoon kaupunki ja Fortum ovat sitoutuneet tekemään Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten alueella toimivasta kaukolämpöjärjestelmästä hiilineutraalin 2020-luvulla ja välitavoitteenamme on luopua kivihiilestä jo vuonna 2025. Se on Espoon tärkein ilmastoteko ja kutsumme sitä nimellä Espoo Clean Heat.

Uuden sukupolven kaukolämpö perustuu fossiilisten energianlähteiden korvaamiseen älykkäillä ja joustavilla ratkaisuilla, mm. hukkalämpöjä, uusiutuvaa sähköä, geotermistä energiaa ja bioenergiaa hyödyntäen. Tekoäly optimoi kaukolämpöjärjestelmän toimintaa. www.espoocleanheat.fi

(Lähde: Fortum)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *