Jyväskylä kehittää kaupunkiympäristöään yhdistämällä arkkitehtuurin, viherympäristön ja osallisuuden AVOin kaupunkiympäristö-politiikkaan.

Jyväskylän kaupunki kehittää kaupunkiympäristöään AVOin kaupunkiympäristö -politiikalla. Siinä Arkkitehtuuri, Viherympäristö ja Osallisuus (AVO) yhdistyvät ja sillä linjataan keinoja kaupunkiympäristön rakentamiseksi ja kehittämiseksi nämä kolme kulmakiveä huomioiden. Taustalla on ajatus, että kaupunki syntyy rakennetun ympäristön lisäksi myös ihmisistä ja luonnosta.

– Jyväskylä on edelläkävijänä uudistanut merkittävästi arkkitehtuuri- ja viherpolitiikkaansa. Laajentamalla näkökulmia on mukaan saatu monia uusia haasteita aina ilmastonmuutoksen torjumisesta liikkumiseen kannustavaan ympäristöön. Näihin haasteisiin voidaan löytää ratkaisuja hyvän kaupunkiympäristön rakentamisesta, kertoo kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja Leena Rossi Jyväskylän kaupungilta.

AVOin kaupunkiympäristö -politiikka sisältää Jyväskylän kaupungin jo omaksumia ja hyviksi havaittuja käytänteitä kaupunkiympäristön kehittämisessä. Lisäksi mukana on uusia kokeiluja ja ideoita.

– Jyväskylä jatkaa pitkää perinnettä suunnittelukilpailujen järjestämiseksi sekä kehittää niitä rohkeasti ja kunnianhimoisesti. Uutena käytäntönä myönnämme vuosittaisen AVOin kaupunkiympäristö -tunnustuksen vetovoimaisen rakentamisen tai viihtyisän ympäristön edistämisestä, Rossi kertoo.

Oppeja kaupunkiympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen

Politiikkaan kuuluvien periaatteiden tavoitteena on paitsi ohjata kaavoitusta ja rakentamista, myös rohkaista niin rakennusalan toimijat kuin asukkaat mukaan entistä viihtyisämmän kaupunkiympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi Jyväskylä haluaa tarjota muille kaupungeille mahdollisuuden tutustua Jyväskylässä hyviksi havaittuihin oppeihin ja kokeiluihin.

AVOin kaupunkiympäristö -politiikan periaatteiden on tarkoitus näkyä kaikessa Jyväskylän kaupunkiympäristön liittyvässä toiminnassa.

– Esimerkiksi virtuaalitodellisuuden ja 3D-maailman hyödyntämistä on Jyväskylässä viety eteenpäin suurin harppauksin, ja sen saralla uudet teknologiat avaavat jatkossakin mahdollisuuksia uusiin kokeiluihin ja käytänteisiin. Toisenlaisena esimerkkinä periaatteet heijastuvat keskustan täydennysrakentamiseen ja sen myötä syntyvää kaupunkiympäristöä koskeviin laatuvaatimuksiin, kuvailee Rossi politiikan vaikutuksia kaupungin toimintaan.

Avoin kaupunkiympäristö -politiikka hyväksyttiin Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnassa eilen 27. elokuuta. Seuraavaksi se etenee kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Lue lisää kokeiluista: www.jyvaskyla.fi/avoinkaupunkiymparisto

(Lähde: Jyväskylän kaupunki)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.