Jätkäsaaressa on vielä runsaasti rakennusoikeutta jäljellä uusien kerrostalojen rakentamiseen. (Kuva: HSY)

HSY:n julkaisema tonttivarantokatsaus kertoo, että pääkaupunkiseudun asuntotuotannon mahdollisuudet on asemakaavatilanteen puolesta turvattu lähivuosiksi, vaikka käyttämättömän asuinrakennusoikeuden määrä ei kasvanut viime vuonna.

Katsaus kertoo, että asumiseen tarkoitetun varannon määrässä ei tapahtunut isoja muutoksia vuonna 2018. Kokonaisvaranto väheni hieman, koska pientalojen rakentamiseen tarkoitetun varannon määrä laski enemmän kuin kerrostalojen rakentamiseen tarkoitettu varanto kasvoi.

– Asuntotuotanto on ollut pääkaupunkiseudulla hyvin reippaassa vauhdissa, joten ei ole lainkaan yllättävää, että käyttämättömän rakennusoikeuden eli varannon määrä on vähentynyt. Pääkaupunkiseudun asuntotuotantomahdollisuudet ovat kuitenkin asemakaavatilanteen puolesta edelleen turvattu lähivuosiksi, kertoo HSY:n erityisasiantuntija Heikki Levola.

Kerrostalotonttien osuus tonttivarannosta on ollut jo pitkään kasvussa pientalotonttien vähentyessä. Helsingissä kerrostalovarannon määrä on jo lähes kaksinkertainen pientalovarantoon verrattuna.

Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

  1. Emeritusprofessori Pekka V. Virtanen on korostanut, että pääkaupunkiseudulla ei ole pulaa kavoitetusta rakennusmaasta. Harhainen väite tonttipulasta johtuu grundereiden hankkiminen tonttien rakentamattomuudesta, ja tonttien odotusarvon mukaisesta hinnan noususta. Osasyyllisiä tonttien rakentamattomuuteen ovat kunnat ja kaupungit, jotka eivät huolehdi roolinsa mukaisesta valvonnasta,- tilanne voidaan korjata kehoituksin ja sakon uhalla lain sallimasti.