Malmin lentokenttäalueen kohtalo näytti sinetöidyltä ja uuden asuinalueen rakentaminen varmalta ympäristöministeriön tänään tekemään päätökseen saakka. (Kuva: Ville Miettinen)

Ympäristöministeriö on tänään palauttanut Malmin lentoaseman rakennussuojelua koskevan päätöksen Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle uudelleen käsiteltäväksi. Päätös palautettiin, sillä siitä ei käy riittävästi ilmi, miten ELY-keskus on päätöstä tehdessään soveltanut lakia rakennusperinnön suojelemisesta.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, kesk., hyväksyi perjantaina Malmin lentoaseman suojeluesityksen hylkäämisestä tehdyn valituksen.

Ministeriön tiedotteen mukaan päätöksen riittävä perustelu on tärkeää, sillä rakennussuojeluasiat ratkaistaan kokonaisharkinnan perusteella. Siinä otetaan huomioon oikeudellisten seikkojen lisäksi muun muassa yleisen ja yksityisen edun kannalta olennaiset olosuhteet.

Kokonaisharkinta Malmin lentoaseman suojeluesityksestä kuuluu asiaa hallintoviranomaisena käsittelevälle ELY-keskukselle, joka voi asiaa uudelleen käsitellessään hyväksyä tai hylätä esityksen. Ympäristöministeriö on asiassa valitusviranomainen, joka tarkastelee tehdyn päätöksen lainmukaisuutta.

Malmin lentoaseman ystävät ry esitti, että valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi todettu lentoasema rakennuksineen ja kiitorata-alueineen suojeltaisiin lailla rakennusperinnön suojelemisesta.

Uudenmaan ELY-keskus hylkäsi esityksen 7.6.2018. ELY-keskuksen päätöksestä ympäristöministeriölle valittivat suojeluesityksen tekijä ja yksityishenkilö. Suojeluesityksen tekijän valitus tutkittiin, yksityishenkilöllä ei ollut valitusoikeutta.

Valtakunnallisesti merkittävä kohde voidaan suojella asemakaavalla tai lailla rakennusperinnön suojelemisesta. ELY-keskus ei perustellut päätöstään molempien mahdollisuuksien kannalta. ELY-keskus ei myöskään esittänyt arviota tiedossaan olleiden kaavoitusratkaisujen valossa.

Hallitus teki päätöksen toimintojen lakkauttamisesta Helsinki-Malmin lentoasemalla maaliskuussa 2014 sopiessaan budjettikehyksistä ja julkisen talouden suunnitelmasta. Malmin lentoasema siirtyi valtiolta Helsingin kaupungin käyttöön syksyllä 2016.

Helsinki suunnittelee alueelle noin 30 000 asukkaan asuinaluetta, ja kaavoitustyö on jo Ympäristöministeriön päätös pysäyttää suunnittelun.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen on helpottunut ja onnellinen.

– Keskustelu Malmin lentoaseman tulevaisuudesta palaa nyt lähtöruutuun, ja asia on nyt täysin avoin. Vaarantamiskielto turvaa rakennukset ja ympäristön, ja toivomme kaupungin nyt sallivan kulttuuriympäristöön oleellisesti kuuluvan ilmailutoiminnan jatkuvan tilanteen näin muututtua.

Helsingin lentoasema valmistui vuonna 1936 ja vihittiin virallisesti käyttöön 15. toukokuuta 1938. Kuvassa lentoaseman päärakennus.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *