Kaupunkipolitiikan symposium Helsingissä keskittyi ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen. (Kuva: Omar El Mrabt)

Ilmastonmuutosta vastaan taistellaan ja kestävää kehitystä tuetaan konkreettisimmin kuntatasolla. Juuri pidetyssä kaupunkipolitiikan seminaarissa Helsinki Symposiumissa julkistettu ”Kaupungit ratkaisevat” -julkaisu kertoo kaupunkien roolista sekä erityisesti niistä toimenpiteistä, joita kaupungeilta ilmastonmuutoksen torjunnan ja kestävän kehityksen edelläkävijöinä odotetaan.

Julkaisussa eturivin suomalaiset tutkijat pureutuvat kaupunkien mahdollisuuksiin yhdessä etsiä yhä kestävämpiä arjen ratkaisuja niin liikenteessä, energiatuotannossa kuin rakentamisessakin. Etenkin muutos fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta kuntien ja kaupunkien infrastruktuurista toimintaan, joka tukeutuu hiilineutraaleihin ja uusiutuviin ratkaisuihin, on suuri haaste.

-Ilmastonmuutoksen yhteiskunnallisena haasteena on jälleenrakentaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuva infrastruktuuri ja uudistaa siihen nojaavat elinkeinoelämän, asumisen, liikkumisen ja ruoantuotannon käytännöt, kuvailee ympäristökonfliktien hallinnan professori Lasse Peltonen.

-Monilla alueilla helposti käyttöön otettavat toimet on jo toteutettu. Samalla sisäistä hitautta omaavat, rakenteellista muutosta vaativat sekä eri toimialojen yli integroitavat toimet ovat vielä edessäpäin, huomauttaa Suomen ympäristökeskuksen kestävän kaupungistumisen strategisen ohjelman johtaja Emma Terämä.

Kaupunkitutkijat peräänkuuluttavat kaupungeilta muun muassa aiempaa dynaamisempaa päätöksentekoa, politiikkatoimien tehokkaampaa toimeenpanoa sekä tukea kaupunkilaisten omaehtoisille toimille.

-Etenkin uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön kannustavat politiikkatoimet ovat keskeisessä osassa, kun puhutaan päästöjen vähentämisestä, kirjoittaa kaupunkiympäristöpolitiikan professori Sirkku Juhola.

Toista kertaa järjestetyn Helsinki Symposiumin teemat liittyivät tänä vuonna ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävään kehitykseen.

-Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Kaupungistumisen myötä kaupunkien vaikutusvalta koko ihmiskunnan tulevaisuutta määrittävissä ratkaisuissa kasvaa. Siksi kaupungeilla on myös suuri globaali vastuu kestävän kehityksen kiperimpien pulmien ratkaisussa, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

-Helsingin kaupunki on osaltaan sitoutunut vastuun kantamiseen. Strategiaamme kirjattuna tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Ohjelmamme on kansainvälistenkin arvioiden mukaan hyvin kunnianhimoinen ja konkreettinen.

-Helsinki haluaa erottua globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen edelläkävijänä myös laajasti kestävän kehityksen teemoissa. Helsinki on ensimmäinen eurooppalainen kaupunki, joka sitoutuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen vapaaehtoiseen kaupunkitasoiseen raportointiin. Samalla haluamme sparrata itseämme sekä muita kaupunkeja, pormestari Vapaavuori toteaa.

Kaupunkien etuna on kyvykkyys toimia käytännönläheisinä ja kokonaisvaltaisina ongelmanratkaisijoina. Monimutkaisten ongelmien ratkomiseen tarvitaan paitsi kaikki kaupungin toiminnot yhdistävää keinovalikkoa, myös asukkaiden, elinkeinoelämän ja koko kaupunkiyhteisön osallistumista.

-Samalla kaupungit on tunnistettava kansallisella tasolla strategisesti merkittävinä kestävän kehityksen periaatteiden ja ilmastopolitiikan toteuttajina, Vapaavuori painottaa.

”Kaupungit ratkaisevat – kaupunkitutkijoiden puheenvuoroja kaupungeista kestävän kehityksen edelläkävijöinä” ilmestyy Helsingin kaupungin julkaisusarjassa ja on saatavilla täältä.

(Lähde: Helsingin kaupunki)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *