Alueiden komitean Suomen valtuuskunnan jäsen, Espoon kaupunginvaltuutettu Sirpa Hertell (vihr., EPP) nimettiin esittelijäksi ENVE-valiokunnan lausunnolle aiheesta ”Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden jatkotoimet: Pariisin ilmastonmuutossopimus”. (Kuva: EU/Giedre Daugelaite)

EU:n paikalliset ja alueelliset hallintotahot ovat päättäneet painostaa jäsenvaltioita nostamaan ilmastotavoitteita, asettamaan energiaköyhyyden vähentämistavoitteita ja osallistamaan kunnat ja alueet kansallisiin ilmasto- ja energiasuunnitelmiin, jotka on määrä laatia vuoden loppuun mennessä.

Euroopan alueiden komitean (AK) ympäristö, ilmastonmuutos ja energia valiokunta (ENVE) on hyväksynyt vuoden 2019 työohjelmansa. Euroopan siirtyminen puhtaaseen energiaan, energiaköyhyys, ilmastonmuutos ja Pariisin sopimuksen täytäntöönpano ovat asialistan kärjessä ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden suojelun ohella.

ENVE-valiokunnan työohjelma perustuu kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka muodostavat vuoteen 2030 ulottuvan monialaisen suunnitelman maailmanlaajuisesti paremman ja kestäväpohjaisemman tulevaisuuden saavuttamiseksi.

ENVEn kokouksen puheenjohtaja, Italian Apulian aluehallituksen puheenjohtajan Michele Emiliano (IT, PES) muistutti, että ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä tähtäävä strategia, jonka Euroopan komissio julkaisi marraskuussa 2018 on EU:n kunnianhimoisin yritys toimia jännitteisessä poliittisesti tilanteessa.

– Ilmaston lämpenemistä ei voida pysäyttää ainoastaan kunta-, alue- tai valtiotasolla, vaan tarvitaan vahvaa kansainvälistä yhteistyötä. Kuntien, alueiden, kansallisten parlamenttien ja Euroopan unionin on yhdessä määritettävä, mistä toimista on vähitellen luovuttava ja mitkä tarvitsevat lisäinvestointeja, Emiliano sanoi.

Lausunnon on kuvattava alueidemme todellisuutta sekä tuotava esiin rooli, joka kunnilla ja alueilla voi olla ja on oltava strategian täytäntöönpanossa.

AK:n lausuntoluonnos ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä tähtäävästä strategiasta hyväksytään ENVE-valiokunnan kokouksessa 4. huhtikuuta ja AK:n täysistunnossa 26.–27. kesäkuuta 2019.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *