Kaupungin uudessa organisaatiossa tulisi selkeästi vastuuttaa ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kaupungin eri toimialojen välisiä siiloja tulisi purkaa, Helsingin kaupungin toimintaa tarkastelleessa Viliina Evokarin gradussa ehdotetaan. (Kuva: Ville Miettinen)

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen esteitä ja niiden ylittämistä käsittelevä Viliina Evokarin pro gradu -tutkielma on saanut Suomen Kuntasäätiön palkinnon vuoden 2017 parhaasta kunta-alan opinnäytetyöstä.

Helsingin yliopistossa valmistuneen Viliina Evokarin tutkielma selvittää ilmastonmuutokseen sopeutumisen esteitä ja mahdollisia ratkaisuja Helsingin kaupungin organisaatiossa. Tärkeimpinä sopeutumisen esteinä havaittiin kustannushyötyanalyysien puute, kilpailu resursseista muiden intressien kanssa, asenne sopeutumisen kiireellisyyteen, tiedon puute, hallinnon siiloutuminen sekä epäselvät roolit ja vastuut.

Helsingin kaupungin asiantuntijoiden työpajoissa nousi esiin kuusi ratkaisua, joilla sopeutumisen esteitä voitaisiin taklata: kustannushyötyanalyysit, koulutuksen ja tiedon lisääminen, konkreettiset esimerkit, yhteistyön lisääminen, selkeät toimintatavat ja vastuut sekä johdon tuki ja sitouttaminen.

Evokarin tutkielmassa ehdotetaan, että kaupungin uudessa organisaatiossa tulisi selkeästi vastuuttaa ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kaupungin eri toimialojen välisiä siiloja tulisi purkaa. Kaupunkien sopeutumistyötä voisi edistää tiiviimpi yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä kansallinen lainsäädäntö, jolla osoitettaisiin sopeutumiseen liittyvät kuntien roolit ja vastuut.

Evokarin ajankohtainen ja analyyttinen tutkielma palkittiin 2 500 euron apurahalla.

Parhaiden pro gradu -töiden kunniamaininnat annettiin Jonne Parkkiselle tutkielmasta ”Vetovoimakilpailu – tutkimus seutukaupunkien vetovoimaisuudesta seutukaupunkijohtajien tulkitsemana” sekä Tuula Sepolle tutkielmasta ”Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset rekisterinpitäjälle”.

Suomen Kuntaliitto on vuodesta 1993 alkaen vuosittain palkinnut parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu –tasoisen opinnäytetyön sekä jakanut yhdestä kahteen kunniamainintaa. Nyt palkittiin ensi kertaa myös ammattikorkeakoulun yamk-opinnäytetöitä. Vuoden 2017 parhaaksi amk-opinnäytetyöksi arvioitiin Milla Lamminperän ja Annukka Tuppuraisen kotihoidon johtamiseen liittyvä tutkielma.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.