Mikromuovit ympäristössä ja ravintoketjuissa, kierrätysmateriaalien ympäristövaikutusten seuranta ja sisäilman laatu vaativat uudenlaista luotettavaa mittaustoimintaa.

Mikromuovit ympäristössä ja ravintoketjuissa, kierrätysmateriaalien ympäristövaikutusten seuranta ja sisäilman laatu vaativat uudenlaista luotettavaa mittaustoimintaa. Nämä uudet mittauskohteet luovat uudistumistarpeita myös mittausten laatua varmistavalle vertailulaboratoriotoiminnalle. Tämä käy ilmi Ympäristöalan vertailulaboratoriotoiminnan ennakointi -hankkeesta, joka tarkastelee toiminnan yhteiskunnallisen roolin muutosta vuoteen 2030 saakka. Hanke on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Mikromuovien ja kierrätysmateriaalien ympäristövaikutusten seuranta sekä sisäilmakysymykset haastavat lisäämään ymmärrystä uusista ympäristöä koskevista mittauskohteista. Uusi tieto puolestaan auttaa määrittämään, mihin ympäristöalan mittaustoiminnassa ja sen laatua edistävässä vertailulaboratoriotoiminnassa tulisi keskittyä.

Mittausten laadunvarmistuksella voidaan saavuttaa huomattavia taloudellisia, ympäristö- ja terveyshyötyjä. Tämä edistää alan yritystoiminnan laadukkuutta ja vientiä sekä lisää mittaamiseen perustuvan päätöksenteon luotettavuutta.

Sisäilman laadunhallinta on esimerkki ilmiöpohjaista lähestymistapaa vaativasta vertailulaboratoriotoiminnasta. Se edellyttää eri alan vertailulaboratoriotoimijoiden yhteistyötä ja voi mahdollistaa myös uudenlaiset vertailulaboratoriorakenteiden kokeilut. Vertailulaboratoriotoimintaa haastaa tulevaisuudessa lisäksi muun muassa mittaustoiminnan automatisointi, laboratoriotoimintojen yhtiöityminen, kansainvälistyminen ja mittaustoimintaa tekevän palveluliiketoiminnan keskittyminen.

Vertailulaboratoriot vaikuttavat suoraan tai välillisesti lähes kaikkeen yritys- ja vientitoimintaan sekä ihmisten terveyteen ja elinympäristön tilaan. Vertailulaboratorioiden tehtävät perustuvat lainsäädäntöön. Vertailulaboratoriot palvelevat muita alan laboratorioita laadun ja pätevyyden ylläpidossa.

Oikea ja luotettava tieto ympäristömittaustoiminnassa lisää luottamusta koko yhteiskunnassa niin julkista hallintoa kuin yrityksiä kohtaan. Mikäli mittaustulokset ovat epäluotettavia, luottamus niin teknologian ja laitteiden kehittäjiä, mittaustoimintaa tekeviä yrityksiä, ympäristövaikutuksia tuottavaa vientiteollisuutta, kuin päätöksiä tekevää julkista hallintoa kohtaan kärsii.

Hankkeen raportti on luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

(Lähde: Valtioneuvoston kanslia)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.