HSY aikoo vähentää kasvihuonekaasupäästöjään motivoimalla asukkaita jätteiden lajittelussa ja kodin vesiasioissa. (Kuva: HSY)

Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymän HSY:n tavoitteena on vähentää kolmanneksella oman toimintansa ja tuottamiensa palvelujen kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2025 mennessä. Tämä tehdään muun muassa vähentämällä kaatopaikkojen metaanien hajapäästöjä sekä rajoittamalla päästöjä esim. tiukemmilla kilpailutusvaatimuksilla.

HSY:n vuoteen 2025 yltävän uuden strategian mukaan visiona on tehdä pääkaupunkiseudusta maailman kestävin kaupunkiseutu. Tavoitteeseen vievät toiminta ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijänä, korkea toimintavarmuus, sujuvat palvelut ja vakaa talous.

– Vähennämme omaa energiankulutuksemme määrää ja lisäämme omaa uusiutuvan energian tuotantoamme esimerkiksi tehostamalla biokaasun ja kaatopaikkakaasun hyötykäyttöastetta ja lisäämällä vesihuollon energiatehokkuutta, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

– Resurssitehokkuutta edennämme kasvattamalla jätteen, materiaalien ja ravinteiden kierrätys- ja hyötykäyttöastetta muun muassa nostamalla kotitalousjätteen kierrätysastetta ja vähentämällä ravinteiden kuormitusta mereen. Lisäksi motivoimme asukkaita jätteiden lajittelussa ja kodin vesiasioissa, HSY:n hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård kertoo.

Myös seudullisella yhteistyöllä tavoitellaan kestävää pääkaupunkiseutua. Painopistealueina ovat kiertotalous ja hulevesien hallinta.

Talouden vakautta varmistetaan kattamalla pitkällä aikavälillä investoinnit kokonaan asiakasmaksuilla, jolloin omavaraisuus paranee. Lisäksi oikea-aikaisilla investoinneilla varmistetaan esimerkiksi vesijohtoverkoston vuotojen hallintaa. Hankintojen kokonaisvaltainen ja vastuullinen kehittäminen tuo tehokkuutta.

Investointistrategiassa ympäristövastuuseen varaudutaan muun muassa viemäriverkon ja pumppaamoiden kunnon parantamiseen ja Helsingin kantakaupungin sekaviemäröidyn verkon ylivuotojen vähentämiseen eriyttämällä jäte- ja hulevesiverkko vaiheittain. Resurssitehokkuuteen tähtäävät puolestaan esimerkiksi investoinnit Sortti-konseptin kehittämisessä.

(Lähde: HSY)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.