Etenkin suurissa kaupungeissa kaavavalituksia pidetään usein haitallisina. (Kuva: Ville Miettinen)

Suurin osa viranhaltijoista kannattaa kaavoituksen valitusoikeuden rajaamista, paljastaa Rakennusteollisuus RT:n, RAKLIn ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n teettämän kysely.

Kyselyn mukaan suuret kaupungit pitävät kuntalaisten kaavavalituksia häiritsevinä. Valitusten koetaan viivästyttävän yhteiskunnallisesti merkittäviä rakennushankkeita ja aiheuttavan haittaa kunnille, rakennuttajille ja muille kuntalaisille: asuntotuotanto ja palveluiden syntyminen hidastuvat, yritysten toiminta vaikeutuu ja kunnat menettävät investointeja alueellaan.

Kyselyyn vastasivat 50 suurimman kunnan kaavoituksesta vastaavat viranomaiset. Lisäksi aiheesta haastateltiin 12 kaavoitukseen perehtynyttä asiantuntijaa ja oikeusoppinutta.

62 prosenttia viranhaltijoista oli sitä mieltä, että kaavapäätöksiin liittyvä valitusoikeus tulisi rajata ainoastaan asianosaisille.

Nykyisin valitusoikeus on kaikilla kuntalaisilla riippumatta siitä, onko valittaja asianosainen. Kyselyn perusteella yli 36 prosentissa kaavapäätöksistä tehdyistä valituksista tekijä on muu kuin asianosainen.

92 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoo törmänneensä tilanteeseen, jossa valituksen tarkoituksena on aiheuttaa haittaa.

Valitukset eivät menesty hallinto-oikeudessa

Kyselyn mukaan keskimäärin 59 prosenttia kunnissa tehdyistä valituksista on aiheettomia. Vastausten perusteella vain noin 14 prosenttia valituksista lopulta hyväksytään hallinto-oikeudessa.

Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell toivoo valitusprosessin tehostamista ja valitusten vähentämistä.

– Kaavavalitusten käsittely eri oikeusasteissa venyttää kaavaprosessia ja vaikeuttaa sen ennakointia, Randell sanoo hankkeen tiedotteessa.

Vastaajista 61 prosenttia uskoo, että valitusten suurin haitta on kunnan asuntotuotannon hidastuminen.

– Asuntotuotannon viivästykset nostavat rakentamisen kustannuksia ja myös asuntojen hintoja, koska tarjonnan määrä ei pääse kasvamaan tarpeiden mukaan, Randell sanoo.

Kuntalaisille toisenlaisia osallistumismahdollisuuksia

Valitusoikeuden rajaamisen lisäksi kaavoituksesta vastaavat viranhaltijat kannattavat kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantamista. Asiantuntijat pitävät valitusoikeutta tärkeänä, mutta heidän mukaansa kuntalaiset eivät usein ymmärrä valittamisen roolia.

Valitusmenettelyssä tarkastellaan kunnan toimien lainmukaisuutta eikä siitä voi hakea hyvitystä tai muutosta sille, että oma mielipide ei voittanut.

Jos kuntalaiset voisivat osallistua kaavoituspäätöksiin henkilökohtaisesti tai verkon kautta, esimerkiksi tiedotus- ja keskustelualustoilla sekä karttapohjaisten mallinnusten avulla, he voisivat vaikuttaa päätöksiin oikeaan aikaan.

MILKA VALTANEN

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  1. Normien purku ja kaavoituksen sujuvoittaminen eivät huomioi perustuslain 20 § tai 21 §:ää, Faron yleispuitesopimusta tai Århusin sopimusta. Kuntalaisten ja yhdistysten valitusoikeutta ei tule kaventaa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

    Kunnat eivät ota huomioon kuntalaisten toiveita: Kunnilla on täydellinen kaavoitusmieli- ja ylivalta tällä hetkellä normien purun ja uusien MRL-lakien myötä. SEA-direktiiviä eikä YVA-lakeja noudateta; hallinto-oikeudet ruuhkautuvat esim. tuulivoimavalituksista.

    Kansalaisille osoitettavaa julkista hanke- ja lupakuuluttamista ei tule säätää sähköiseksi (kuten on nyt valmisteilla). Jos näin tehdään, kuntalaisten mahdollisuus seurata esim. oman asuinalueensa kaavoitusta, rakentamista ja hankeluvitusta käy mahdottomaksi.