Yhdistämällä sisäilmadataa ja säädataa voidaan seurata ja ohjata ennakoitavasti kohteen kiinteistöautomaatiota. Kuva: Pekka Fali

Oulun yliopiston CityIoT-projektissa on kehitteillä avoin datan tallennusympäristö älykkäiden kaupunkien tarpeisiin. Tallennusympäristöä varten Oulun yliopistolla ja Tampereen teknillisellä yliopistolla on kokeilussa FIWARE-pohjainen teknologia, jonka avulla pyritään murtamaan erillisiä datasiiloja ja saamaan eri toimittajien tuottama data tarjolle yhdestä avoimesta dataportaalista.

Oulun yliopistolle datan tallennusympäristön rakentaneen Jani Yli-Kantolan mukaan tarkoitus on tarjota mm. datarekisteri tarjolla olevan datan kuvauksineen, työkalut halutun tiedon etsimiseen, rajapinnat tiedon siirtoa varten sekä sovellusten käyttöön, pääsynhallinta ja itse tietovarasto.

Ratkaisu lisää avoimuutta ja näkyvyyttä sekä tarjoaa avointa dataa kaupunkien ja niiden asukkaiden käyttöön. Lisäksi se edistää avoimeen dataan pohjautuvien sovellusten ja palveluiden kehittämistä. Hanketta Oulun yliopistolla koordinoiva Pirjo Rousu kannustaa yritykset mukaan hankkeeseen kehittämään kaupunkien palveluja ja hyödyntämään ympäristöä tuotteiden ja teknologian testaukseen.

Esimerkkinä avoimen tallennusympäristön hyödyntämisestä on Oulun kaupungin tilakeskuksen pilotti, jossa kehitetään sovellus sisäilman laadun seurantaan kiinteistöhuollon ja rakennuksen käyttäjien tarpeisiin.

Yhdistämällä sisäilmadataa (hiilidioksidi, lämpötila, kosteus sekä huoneilman orgaaniset yhdisteet) ja säädataa voidaan seurata ja ohjata ennakoitavasti kohteen kiinteistöautomaatiota. Kerättävän historiadatan avulla voidaan myös tehdä analyysejä sisäilmanlaatuun vaikuttavista tekijöistä.

(Oulun Yliopisto)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.