Suunnittelutoimistot ovat ideoineet Helsingin kävelykeskustan laajentamista. Suuri osa ajoneuvoliikenteestä menisi maan alle. (Kuva: Roni Rekomaa/Helsingin kaupunki)

Helsingin kaupunki on saanut kahdeksalta suunnittelutoimistolta ideoita kaupungin kävelykeskustan ja maanalaisen kokoojakadun ratkaisuiksi.

Kaupunki pyysi kymmeneltä suunnittelutoimistolta ideoita kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun ratkaisuiksi. Kahdeksan toimistoa jätti ehdotuksensa. Erilaisia näkemyksiä kävelykeskustasta ja maanalaisesta kokoojakadusta on kerätty kuluneen kevään ja kesän aikana myös yrittäjiltä ja kaupunkilaisilta.

Suunnittelutoimistoista ideaehdotuksensa jättivät Destia, FCG, Finnmap Infra, Pöyry, Ramboll, Sitowise/YIT, Traficon ja WSP. Kaupunki pyysi ehdotuksia suoraan toimistoilta.

-Käymme parhaillaan tulleita ehdotuksia läpi ja valitsemme niistä parhaimmat ideat jatkotyöstämistä varten, kertoo projektinjohtaja Katariina Baarman Helsingin kaupunginkansliasta.

Suunnittelutoimistojen ideoissa uutta kävely-Bulevardia kuvaillaan Helsingin Ramblasiksi Barcelonan esikuvan mukaisesti, Jätkäsaaren liikenneongelmat on ratkaistu lennokkaasti tunnelilla suoraan Länsiväylään ja Helsinki on muodostunut maailmanluokan kävelykaupungiksi vuonna 2035.

Yhteistä suunnitelmille on ns. keskustatunnelin muuttuminen maanalaiseksi kokoojakaduksi, joka kurvaa kaarimaisesti Sörnäisten rantatien ja Länsiväylän välillä. Ja kun liikenne painuu maan alle, kävelykeskustaa voi laajentaa merkittävästi nykyisestä.

Suunnittelutoimistojen ideat löytyvät tästä.

Ratkaisumalli esitellään kaupunkilaisille loppuvuodesta 2018 ja ehdotukset jatkosuunnitteluun tuodaan poliittiseen päätöksentekoon keväällä 2019. Yleissuunnittelun tulokset ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi tuodaan poliittiseen päätöksentekoon keväällä 2020. Mahdollinen hankkeen toteutusvaihe organisoidaan myöhemmin erikseen.

Helsingin kaupunki on kerännyt kevään ja kesän aikana yrittäjien näkemyksiä Helsingin keskustan kehittämisestä yhteistyössä RAKLIn kanssa järjestetyissä työpajoissa. Teemoina olivat kaupallinen keskusta toimintaympäristönä, käveltävä keskusta, maanalainen kokoojakatu eri näkökulmista sekä keskustan kehittämisen reunaehdot ja kumppanuudet. Helsingin keskustan yrityksiä on myös haastateltu aiheesta.

Asukkailta on kerätty näkemyksiä toimivasta, käveltävästä Helsingistä kävelyreittikyselyllä, jossa kartoitettiin jalankulun nykytilaa ja kehittämiskohteita Helsingin keskustan alueella. Vastaajia oli kaikkiaan 1659 ja karttamerkintöjä 8748. Kyselyn tuloksia voi tarkastella osoitteessa www.hel.fi/kavelykeskusta.

Suunnittelutoimistojen ideasuunnitelmat sekä alkukesästä kerätyt elinkeinoelämän ja asukkaiden näkemykset esitellään ideoiden kehityspajassa torstaina 13.9. klo 17–19 näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2, Kamppi).

(Lähde: Helsingin kaupunki)

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.