Pelastuskoulutuksen järjestämistä koskeva muutos sisältyy hallituksen esitykseen laeiksi pelastuslain muuttamisesta (HE 18/2018). Lakiehdotus on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. (Kuva: Ville Miettinen)

Uudenmaan liitto vastustaa pelastusalan koulutuksen lakkauttamista Helsingissä. Liiton kannanoton mukaan hallituksen suunnitelma pelastusalan koulutuksen keskittämisestä pelkästään Kuopioon ei takaa pääkaupunkiseudulle tärkeiden erityisalojen turvallisuutta.

Uudenmaan liiton mukaan alueen erityispiirteiden vuoksi pelastuskoulutuksen säilyttäminen Helsingissä on välttämätöntä. Erityisolosuhteita ovat muiden muassa lentoasema, metro, ydinvoimala ja öljysatama, ja ne tulee voida ottaa koulutuksessa huomioon.

– Lisäksi korkea rakentaminen, esimerkiksi Pasilassa ja Leppävaarassa, aiheuttaa uudenlaisia haasteita. Myös ruotsinkielinen palvelu on voitava turvata. Suomen väestöstä merkittävä osa asuu Uudellamaalla ja väestönkasvun ennakoidaan jatkuvan edelleen voimakkaana, Uudenmaan liitto listaa listataan perusteluja kannanotossaan.

Lakkauttamisen sijaan pelastusalan koulutuksen volyymiä Uudellamaalla tulisi lisätä, liitto katsoo.

– Koulutusorganisaation ja hallinnon kotipaikaksi Kuopio sopii hyviin, mutta koulutusta tulee tarjota myös maan pääkaupungissa.

Sisäministeriön 6. huhtikuuta antaman tiedotteen mukaan koko pelastusalan koulutus esitetään keskitettäväksi Pelastusopistoon Kuopioon, jolloin Helsingin pelastuslaitoksen yhteydessä toimivan Pelastuskoulun toiminta lakkaisi. Suunnitelman mukaan viimeinen kurssi valmistuisi Helsingin Pelastuskoulusta vuonna 2020.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.