Vantaa päätti olla hiilineutraali vuonna 2030. (Kuva: Vantaan kaupunki, Kirjastopuisto)

Vantaa kaupunki pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna 2030. Kaupunginvaltuusto paalutti vuosiluvun maanantaisessa kokouksessaan.

Tavoite merkitsee sitä, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoden 1990 päästöihin verrattuna ja jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan esimerkiksi rahoittamalla vähähiilisyyteen tähtääviä hankkeita muualla. Jätteettömyys puolestaan merkitsee sitä, että kaatopaikalle ei toimiteta jätteitä.

Viime vuoden ympäristöraportin mukaan Vantaan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet vuodesta 2010 lähtien. Kaukolämmön päästöt lisääntyivät 13 prosenttia, ja jätteiden käsittelyn päästöt vähenivät 24 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuonna 2030 edellyttää merkittävästi tiukempaa päästöjen vähennystahtia.

Vantaa on valittu yhdeksi kymmenestä Circwaste-edelläkävijäkunnasta, joka sitoutunut viemään kiertotaloutta konkreettisesti eteenpäin. Aurinkosähkön käyttö on lisännyt suosiotaan ja kaavoituksessa ilmastovaikutusten arviointi oli jo arkipäivää. Viherkerroin on otettu käyttöön. Asemanseudut kehittyivät suunnitelmallisesti ja pyöräilyyn kannustettiin. Puu-Kivistön asemakaava etenee vauhdilla.

Jätteenpolttolaitoksen käyttöönoton myötä kaatopaikalle päätyvän yhdyskuntajätteen määrä on laskenut merkittävästi. Myös kaupunkiorganisaation paperin kulutus on laskenut tuntuvasti viime vuosina.

Lähimetsien teemavuoden ansiosta luontoretkille osallistuneiden määrä kasvoi yli kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna.

Vantaa pistää naapurikaupunki Helsinkiä paremmaksi viidellä vuodella, sillä Helsinki linjasi keväällä, että kaupunki saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035.

(Lähde: Vantaan kaupunki)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.