Kainuun käräjäoikeus teki katselmuksen Talvivaaran kaivosalueeseen ympäristökäräjien yhteydessä syyskuussa 2015. KHO antoi nyt päätöksen kuntayhtymän tekemistä Talvivaara-valituksista. (Kuva: Pekka Moliis)

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt kolme Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän Talvivaaran juoksutuksista ja niiden käsittelystä tekemää valitusta.

Talvivaara poikkesi 2015 ympäristöluvan ehdoista toteuttamalla ylimääräisiä juoksutuksia ja esitti perusteluksi, että ne johtuivat siitä riippumattomista yllättävistä syistä. ELY-keskukselle Talvivaaran selitykset eivät kelvanneet, mutta Vaasan hallinto-oikeus hyväksyi ne.

Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä valitti hallinto-oikeuden päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka piti Vaasan hallinto-oikeuden päätökset voimassa.

Terrafame perustelee Talvivaaran ympäristöluvasta poikkeavia juoksutuksia tapahtumahetkellä valinneilla olosuhteilla, jotka liittyivät sääolosuhteisiin sekä Talvivaara Oy:n konkurssin aiheuttamiin järjestelyihin. Keskeinen argumentti tuntuu olevan, että muuta vaihtoehtoa ei ollut.

Oikeusasteet ovat asettuneet Talvivaaran kannalle, mutta moitteiden saattamina.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että Talvivaaran kaivoksen toiminnassa on jouduttu toistuvasti käyttämään ympäristönsuojelulain poikkeuksellisia tilanteita koskevaa ilmoitusmenettelyä ympäristöluvan vastaisiin juoksutuksiin. Oikeus muistuttaa, että lainsäädäntö asettaa tällaiselle toiminnalle erityiset turvallisuus- ja varautumisvelvoitteet.

Päätöksessä viitataan velvollisuuteen laatia varautumissuunnitelma. Suunnitelman toimintamalleilla on toisaalta tarkoitus välttää ennakoimattomien tilanteiden syntyminen ja toisaalta luoda ennakolta toimintatavat tällaistentilanteiden varalta.

KHO toteaa, että valvontaviranomaisten on omalta osaltaan varmistettava, että toimintaan on laadittu ajan tasalla oleva varautumissuunnitelma.

Asiakirjoissa viitataan myös siihen, että kyseessä on uudenlainen toiminta, josta ei ole vakiintuneita käytäntöjä. Metallien erottamisessa malmista sovelletaan tekniikkaa, jollaisesta Suomessa ei ole aiempaa kokemusta.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *