Rautatien päälle tulossa olevat rakennukset ovat osa kaupunkimaista kehitystä Tampereella.

Tampere on aloittanut kantakaupunkia koskevan yleiskaavan laatimisen. Kaupunkistrategian linjausten mukaan keskeistä ovat kaupunkimaisuus ja kestävä kasvu. Yleiskaava päivitetään valtuustokausittain.

Kuluvan valtuustokauden yleiskaavatyön teemoista yksi on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja kasvun suuntaaminen ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeelle ja aluekeskuksiin.

Vuonna 2030 kaupungin halutaan olevan 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki, hiilineutraali sekä älykkään ja kestävän liikenteen ja kaupunkikehityksen edelläkävijä. Kasvuun pyritään siten, että kaupunkiympäristön laatu ja toiminnallisuus säilyvät

Tavoitteena on, että Tampereella on vetovoimainen ja elävä keskusta sekä omaleimaiset aluekeskukset. Keskustaa ja aluekeskuksia aiotaan kehittää monipuolisina asumisen, vapaa-ajan, palvelujen ja yrittämisen paikkoina. Keskustoihin on tarkoitus luoda viihtyisää kaupunkiympäristöä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä edistämällä sekä niiden houkuttelevuutta vahvistamalla.

Omaleimaiset aluekeskukset

Aluekeskuksia halutaan kehittää monipuolisina asumisen, vapaa-ajan, palvelujen ja yrittämisen paikkoina. Keskukset eroavat selkeästi toisistaan niin nykytilaltaan kuin sen tuottaneen kehityshistorialtaan. Niiden kehittäminen edellyttää monin paikoin merkittävää kaupunkirakenteen uudistamista. Yleiskaavatyöhön liittyy aluekeskusten kehityskuvauksia ja toteutuksen aikatauluttamista.

Raitiotiestä selkäranka

Yleiskaavatyön rinnalla Tampere laatii kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman, joka ottaa huomioon kaikki liikkumismuodot. Suunnitelmassa otetaan kantaa tulevaisuuden liikkumisen kehittämiseen ympäristön, talouden ja sosiaalisen kestävyyden kannalta. Samaan aikaan laaditaan myös Kestävä Tampere 2030 ‑tiekartta. Myös viherverkon kehittämistä jatketaan.

Raitiotietä kehitetään joukkoliikenteen selkärankana. Yleiskaavaa varten tutkitaan raitiotien tulevaisuuden laajenemissuuntia ja niiden mahdollistamaa kestävää kaupungin kasvua.

Yleiskaavatyön aikana kehitetään tietomallia, jolla parannetaan maankäyttöä koskevan tiedon saatavuutta. Siihen kootaan kaikki yleiskaavaan sisältyvä tieto. Tavoitteena on helpottaa tiedon hallintaa, avata helpommin ratkaisun perusteena olevia asioita ja helpottaa vuorovaikutusta kaavatyön eri vaiheissa.

Kaupunkilaiset mukana

Yleiskaava on tarkoitus hyväksyä valtuustossa ennen valtuustokauden loppua vuonna 2021. Valtuusto voi halutessaan ohjeistaa seuraavaa yleiskaavakierrosta tarkentavilla tavoitteilla tai teemoilla.

Kevään 2018 aikana kerätään myös alueellisissa asukastilaisuuksissa lähtötietoja suunnitteluun ja tavoitteita yleiskaavatyölle.

Kaavatyön tavoitteista, kulusta sekä kaupunkilaisten mahdollisuuksista seurata työtä ja vaikuttaa siihen kerrotaan toukokuun loppuun saakka nähtävillä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Asukkaita kuullaan aluekeskusten kehittämisestä verkkokyselyllä. Sen avulla haetaan asukkaiden näkemyksiä kaupungin keskustan ja aluekeskustojen kehittämiseen.

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *