Siirtymällä uusiutuvan energian käyttöön Vaasan kaupunki vähentää hiilidioksidipäästöjä 12 000 tonnia vuodessa.

Vaasan kaupunki siirtyy huhtikuun alusta hankkimaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua ns. vihreää sähköä. Hankinta tehdään kaupungin omistamien kiinteistöjen, katuvalaistuksen sekä vedenpuhdistukseen ja jäteveden käsittelyyn liittyvien toimintojen käyttöön.

Siirtyminen vihreän sähköön vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 12 000 tonnia vuodessa. Vihreän sähkön käyttö tuo kaupungille noin 35 000 – 40 000 euron lisäkustannuksen vuodessa.

– Tämä on merkittävin yksittäinen toimenpide päästöjen vähentämiseksi kaikista niistä toimista, joihin kaupunki on sitoutunut, Vaasan kehittämispäällikkö Maija Alasalmi kertoo.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetulla sähköllä tarkoitetaan tuuli-, aurinko- ja ilmalämpöenergialla, geotermisellä energialla, hydrotermisellä energialla, valtamerienergialla, vesivoimalla, biomassalla, kaatopaikkakaasuilla, jäteveden käsittelylaitosten kaasuilla ja biokaasuilla tuotettua sähköä.

Teknisen toimen johtaja Markku Järvelän mukaan Vaasan kaupungin hankkii sähköä, joka tuotetaan näiden uusiutuvien energialähteiden yhdistelmänä eurooppalaiseen alkuperätakuujärjestelmään kelpaavilla alkuperätakuilla.

– Uusiutuvista energialähteistä valitaan kulloiseenkin ajankohtaan edullisimmat tuotantotapojen yhdistelmät, Järvelä kertoo.

Vihreään sähköön siirtyminen on tärkeä toimenpide päästöjen hillitsemisessä. Päätös perustuu kaupungin strategiaan, kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors) ja siihen liittyvään kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelmaan (Sustainable Energy Action Plan, SEAP), Energia- ja ilmasto-ohjelmaan sekä FISU-verkostossa (Finnish Sustainable Communities) määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

(Lähde: Vaasan kaupunki)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *