Esimerkki julkisen sektorin kestävistä hankinnoista on vaikkapa Pudasjärven hirsikampus. Nyt erityinen osaamiskeskus vauhdittaa kestäviä julkisia hankintoja.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen lisäämiseksi perustettu verkostomainen osaamiskeskus, KEINO, on käynnistänyt toimintansa. Osaamiskeskuksen tavoitteena on parantaa julkisten hankintojen ja palvelujen vaikuttavuutta ja laatua.

Julkinen sektori on hankintojensa vuoksi merkittävä vaikuttaja. Julkisten hankintojen arvo on noin 35 miljardia euroa vuosittain. Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää kestävää kehitystä ja kiertotaloutta sekä torjua ilmastonmuutosta. Lisäksi niillä voidaan tukea merkittävästi innovaatioiden syntymistä, luoda kysyntää yritysten kehittämille uusille tuotteille ja palveluille sekä edistää työllisyyttä.

– Hankinnat ovat tehokas keino edistää ja testata uusia ratkaisuja julkisella sektorilla, elinkeinoministeri Mika Lintilä muistuttaa.

– Osaamiskeskuksella on hyvät lähtökohdat ottaa roolia kilpailukyvyn ja markkinoiden kehittämisessä. KEINO kannustaa uusien ratkaisujen toimivuuden osoittamiseen julkisella sektorilla, vauhdittaa markkinoiden uudistumista ja tukee referenssien tuottamista kasvuun ja vientiin, Lintilä jatkaa.

– Haluamme vauhdittaa kestävien ja innovatiivisten hankintojen vakiintumista keskeiseksi toimintatavaksi julkisiin hankintoihin, kuvailee KEINOn toiminnan koordinoinnista vastaavan Motivan johtaja Isa-Maria Bergman.

Osaamiskeskuksen palvelut ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Niitä suunnataan niin valtion, maakuntien kuin kuntien hankintayksiköille. Osaamiskeskus perustaa tilaajaryhmiä, joissa toimijat voivat esimerkiksi jakaa tietoja parhaista käytännöistä. Ryhmiä perustetaan sosiaali- ja terveyspalvelujan, rakentamista ja energiakäyttöä, liikkumista ja logistiikkan sekä bio- ja kiertotaloutta koskevia hankintoja varten.

-Hallituksen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta, lopettaa kivihiilen käyttö, edistää kiertotaloutta ja lisätä resurssitehokkuutta. Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää näitä tavoitteita ja KEINO auttaa tässä työssä, sanoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Ministeri Tiilikaisen mukaan vakiintuneita hankintakäytäntöjä on syytä uudistaa.

-Suomessa on jo hyviä kokemuksia julkisen sektorin kestävistä hankinnoista. Esimerkkejä ovat vaikkapa kaupunkien sähkö- ja kaasubussihankinnat ja maailmankuulut hirsi- ja puukoulut, ministeri Tiilikainen kertoo.

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus tarjoaa palveluja eri kehitysvaiheessa oleville toimijoille edelläkävijöistä kehityshakuisiin. Keskeisiä työkaluja ovat tiekartat, Green Deal -pilotit, tilaajaryhmät, maakuntiin sijoittuva muutosagenttiverkosto ja monimuotoiset kansainvälistymistä tukevat tavat toimia.

KEINO-osaamiskeskuksen toimintaa koordinoi Motiva Oy. Muut perustajajäsenet ovat Suomen Kuntaliitto, Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy ja Sitra.

Osaamiskeskuksen verkkosivut avautuvat 3.4.2018 osoitteessa www.hankintakeino.fi

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *