Raide-Jokerin suunnittelu etenee, mutta hankepäätöksessä taannoin päätetty liikenteen aloitusajankohta elokuussa 2021 siirtyy eteenpäin. (Kuva: HKL)

Helsingin ja Espoon välisen poikittaisen pikaraitiotien Raide-Jokerin suunnittelu etenee. Alunperin hankesuunnitelmassa varauduttiin kahden varikon malliin, jossa päävarikko olisi Roihupellossa ja sivuvarikko Espoon Laajalahdessa. Nyt on päätetty, että linjan vaunuja varten rakennetaan vain yksi varikko, joka tulee Helsingin Roihupeltoon.

Raide-Jokeri-projektin tekemän selvityksen perusteella Laajalahden varikkoa ei nyt toteuteta, sillä yhden varikon malli on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisempi. Asemakaavassa on kuitenkin varaus Laajalahden varikolle siltä varalta, että tulevaisuudessa tarvitaan lisäkalustoa matkustajamäärän kasvun vuoksi.

Raide-Jokerin varikon kehitysvaihe on juuri käynnistynyt. Kehitysvaiheessa jatketaan varikon suunnittelua ja selvitetään tavoitekustannushinta, jonka jälkeen varikkoa koskeva hankepäätös voidaan tehdä tavoitekustannuksen mukaisilla tiedoilla.

Hankepäätös on tarkoitus saada HKL:n johtokuntaan syyskuussa, jonka jälkeen asia etenee valtuustokäsittelyyn. Koska varikko on suunnitteilla ainoastaan Helsinkiin, tehdään hankepäätös Helsingin valtuustossa.

Raide-Jokerin operoinnin alkamisen alustavaksi ajankohdaksi on hankepäätöksessä arvioitu elokuu 2021. Raide-Jokeri-kaluston hankintasopimuksessa on sovittu, että liikennöinnin aloitusajankohta on ilmoitettava kalustotoimittajalle 42 kuukautta ennen liikennöinnin aloittamista.

Liikennöinnin aloittaminen elokuussa 2021 edellyttäisi liikennöinnin aloitusajankohdan ilmoittamista kalustotoimittajalle jo tammikuussa 2018.

Raide-Jokeri -projektin tilaajan johtoryhmän mukaan on kuitenkin selvää, että liikenteen käynnistys elokuussa 2021 ei projektin laadukkaan toteutuksen näkökulmasta ole mahdollista.

Raide-Jokerin rakentamisprojektissa on parhaillaan käynnissä vuoden 2019 tammikuun loppuun asti kestävä kehitysvaihe. Kehitysvaiheen aikana suunnitellaan projektin toteutus ja toteutuksen vaiheistus, jonka perusteella liikennöinnin aloitusajankohta selviää.

(Lähde: HKL)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.