Kuntasektori pelkää, että uudistuva jätelaki heikentää jätehuoltoa. (Kuva: Rosk'n'Roll)

Kuntasektori on huolissaan valmistumassa olevan uuden jätelain vaikutuksista kunnalliseen jätehuoltoon ja kiertotalouteen. Suomen Kiertovoima KIVO on tänään lähettänyt hallitukselle vetoomuksen, jossa allekirjoittajina ovat Suomen Kuntaliitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, kuntien jätelaitoksia, kiertotalouskeskuksia, kuntia, kaupunkeja ja kiertotalousyrityksiä.

KIVO edustaa kuntien jätelaitoksia ja 5,3 miljoonan suomalaisen jätehuoltoa.

KIVOn mukaan Suomen hallitus on merkittävästi kaventamassa julkisen jätehuollon toimintaedellytyksiä ja samalla mahdollisuuksia tehdä kiertotalousyhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Hallitus on tänään antamassa esitystä uudeksi jätelaiksi, joka poikkeaa muiden EU-maiden ottamasta suunnasta.

KIVOn toimitusjohtaja Riku Eksymän mielestä Suomesta voi tulla kiertotalouden edelläkävijä vain julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä, jolla kehitetään uusia innovaatioita. Niiden avulla voidaan tehostaa materiaalikierrätystä sekä luoda uutta liiketoimintaa ja uusia mahdollisuuksia vientiin.

– Hallituksen esitys uudeksi jätelaiksi voi kuitenkin vaarantaa tämän yhteistyön, eikä sitä voi pitää yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena, sanoo Eksymä.

Olennainen kohta lakiesityksessä on prosenttiraja, jonka puitteissa kuntien jätelaitokset voivat maksimissaan tarjota palvelujaan muille kuin kuntaomistajilleen. Tämä ns. markkinaehtoinen toiminta kattaa myös yksityisen sektorin kanssa tehtävän kiertotalousyhteistyön.

– EU-direktiivi sallisi julkisen toimijan tuottaa maksimissaan 20 prosenttia liikevaihdostaan ns. markkinaehtoisesti. Suomi on esityksessään ottamassa täysin päinvastaisen linjan kuin muut EU-maat sulkien julkisen toimijan käytännössä kiertotalouden kehittämisen ulkopuolelle, aluksi 10 prosentin rajalla ja siirtymäkauden jälkeen 5 prosentin rajalla, joka tyrehdyttää kaiken innovatiivisen yhteistyön yksityisen sektorin kanssa, arvioi Eksymä.

– Tämä tulee sekä heikentämään jätehuollon toimivuutta ja kohtuuhintaista saatavuutta kaikkialla Suomessa sekä romuttamaan hyvin alkaneet toimet kiertotalouden edistämiseksi. Siksi vetoamme, että hallitus hyödyntäisi muiden EU:n jäsenvaltioiden tavoin täysimääräisesti EU:n salliman ylärajan, Eksymä kertoo.

Eksymä muistuttaa, että kuntien jätelaitokset vastaavat suomalaisen yhteiskunnan jätehuollosta kehittäen jatkuvasti tätä yhteiskunnan välttämättömyyspalvelua. Hänen näkemyksensä mukaan jätelain uudistuksen tulisi luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyölle ja uusille yhteistyöhankkeille eikä päinvastoin vaikeuttaa niitä.

 

(Lähde: KIVO)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.