Salon polttolaitoksen rakentamisen myöhästyminen valituksen vuoksi siirtää osan Lounais-Suomen yhdyskuntajätteiden käsittelystä mm. Riihimäelle Fortumin jätevoimalaitokselle. (Kuva: Markku Vento)

Lounaisen Suomen jätehuoltokäsittely täydentyy, kun yhdyskuntajätteen polttolaitosta päästään suunnittelemaan Saloon. Korkein Hallinto-oikeus KHO on kumonnut ja poistanut markkinaoikeuden päätöksen, jonka mukaan Lounaisen Suomen Hankintarenkaan yhdyskuntajätteen hyödyntämispalvelua koskeva hankintamenettely olisi toteutettu virheellisesti.

Lounaisen Suomen Hankintarengas kilpailutti syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämispalvelun 25 vuodeksi (vuosille 2018 – 2043) vuonna 2014.

Hankinnan voitti Ekokem Oyj (nykyisin Fortum Oyj) ratkaisullaan rakentaa 110 000 tonnia polttokelpoista jätettä hyödyntävä jätevoimala Saloon Korvenmäen jätekeskukseen, sekä toimittaa 30 000 tonnia yhdyskuntajätettä Riihimäelle hyödynnettäväksi.

Salon Hyötykäyttö Oy teki valituksen hankintarenkaan tekemästä hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen, jonka markkinaoikeus hyväksyi. Hankintarengas valitti markkinaoikeuden tekemästä päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Nyt Hankintarengas lähtee mahdollisimman nopeasti jatkamaan hankeneuvotteluja Fortumin kanssa. Tavoitteena on saada toimiva jäte-energiaratkaisu Lounais-Suomen alueelle, kuten jo muualle Suomeen on saatu.

Lounaisen Suomen Hankintarengas on Loimi-Hämeen Jätehuollon, Lounais-Suomen Jätehuollon, Porin Jätehuollon ja Rauman seudun jätehuoltolaitoksen muodostama yhteistyöelin. Hankintarengas perustettiin sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämishankintaa varten vuonna 2013. Lounaisen Suomen Hankintarenkaan alueella asuu yli 700 000 asukasta.

Kotitalouksien sekalainen jäte ja julkisen toiminnan tavanomainen sekajäte hyödynnetään vuosien 2015 – 2017 aikana hankintarenkaan kilpailutuksen tuloksena neljässä jätevoimalassa Vantaalla, Riihimäellä, Vaasassa ja Tukholmassa.

Tarkoituksena oli, että LSJH:n alueella olisi voitu tarjota kilpailun hyödyt alueen asukkaille jo vuoden 2018 alussa. Valitusten vuoksi uusi jätevoimala valmistuu aikaisintaan vuonna 2020. Jätelaitokset ovat joutuneet selvittämään väliaikaisia ja vaihtoehtoisia hyödyntämistapoja sekalaiselle yhdyskuntajätteelle.

Hyödyntämisratkaisut vuosille 2018 – 2019 (optio 2020) kilpailutettiin vuonna 2016. Kierrätystä edistetään edelleen syntypaikkalajitellulla ja lajiteltujen jätteiden vastaanotoilla.

(Lähde: LSJH)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.