Tekstiili 2.0 -pilotissa kerättyjä postotekstiilejä vietiin mm. Hollantiin autotehtaalle (Kuva: Turun AMK:n opintomatkalaiset)

Poistotekstiilien kierrätystä kokeiltiin laajassa hankkeessa viime vuonna 2016 Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) alueella. Kuluttajatekstiiliä kerättiin kymmenellä LSJH:n jäteasemalla ympäri maakuntaa. Hankkeen avulla haluttiin avata ovia tekstiilijätteen kierrättämiselle.

Nyt pilotti halutaan laajentaa valtakunnalliseen käyttöön kierrätysjärjestelmäksi nimellä Telaketju. Telaketju on jatkoa Tekstiili 2.0 pilottihankkeelle, eikä varsinaisesti ole hanke vaan sen tarkoitus on koordinoida tekstiilien kierrätyksen eteenpäin vientiä valtakunnallisesti.

Poistotekstiilejä kohtaan on viime vuosina kohdistunut kasvavaa kiinnostusta, mikä näkyy myös tutkimuksessa. Poistotekstiileistä on toistaiseksi melko vähän tutkimusta, mutta se on pääasiassa lähivuosina tehtyä. Tällä hetkellä kestävän kehityksen tutkimuksessa huomio keskittyy laajemminkin siihen, kuinka olemassa olevia resursseja voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaalla ja vähän ympäristöä kuormittavalla tavalla. Todennäköisesti myös poistotekstiilejä tullaan tutkimaan ja hyödyntämään tulevaisuudessa entistä enemmän.

Keräyspilotin tavoitteena oli selvittää poistotekstiiliraaka-aineiden laatu ja määrät Varsinais-Suomessa ja testata eri keräystapoja käytännössä. Lisäksi haluttiin löytää kustannus- ja resurssitehokkaita tapoja saada tekstiilijätteet etusijajärjestyksen mukaisesti paremmin hyödynnettyä ja luoda yhtenäisiä toimintatapoja ja ohjeita sekä luoda kasvualusta kierrätystekstiilejä hyödyntävälle uudelle yritystoiminnalle.

Kerätyt tekstiilit lajiteltiinn Turussa, Salossa ja Kaarinassa sijaitsevissa halleissa Turun seudun TST ry:n, EkoKaarinan ja Salon alueen Työttömät ry:n voimin. Pilottia vetivät Lounais-Suomen Jätehuolto ja Turun ammattikorkeakoulu yhteistyössä Turun kaupungin, SITRA:n, Jätelaitosyhdistyksen ja Ekokemin kanssa.

Verkoston luominen kuuluu pilotin tärkeimpiin tuloksiin. Pilotin aikana LSJH ja Turun ammattikorkeakoulu ovat saaneet luotua kansallisen tekstiilinkeräyksen kehittämiseen tähtäävän verkoston, joka lähtee viemään jatkohankkeita eteenpäin.

Tekstiilejä vietiin myös uusiokäyttöön Hollantiin, jossa tutkittiin niiden soveltumista autoiteollisuuden raaka-aineeksi. Kokeilu ei ottanut tulta. Kokeilusta kertoi Kuntatekniikka-lehti numerossa 6/2016.

Käytännössä suurimmaksi haasteeksi osoittautui kerätyn tekstiilin hyötykäyttö.

Tekstiili 2.0:n jatko Telaketjuna on monitahoinen kokonaisuus, jossa tarvitaan monia eri toimijoita. Keskeisesti mukana ovat Lounais-Suomen Jätehuolto, Turun AMK ja VTT.

Kokonaisuuteen on suunnitteilla useita hankkeita, joille haetaan eri rahoituskanavia. Mukana on niin poistotekstiilin jalostajia, lopputuotteita hyödyntäviä yrityksiä, keräystä ja esiprosessointia sekä automatisoitua lajittelua kehittäviä yrityksiä, sosiaalista työtä järjestäviä työkeskuksia, Suomen jätelaitokset sekä yksittäisiä yrittäjiä ketjun eri toiminnoissa.

Telaketjun tavoitteena on rakentaa koko maan kattava poistotekstiilin käsittelyjärjestelmä, joka on kuluttajalle yksinkertainen, luo työllisyyttä, nostaa tekstiilin arvostusta ja tuo uusia avauksia suomalaiselle teollisuudelle.

Pilotin loppuraportti täältä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.